Zjavenie vo Fatime | Prečo klameme sami seba?

2261x

Zjavenie vo Fatime nie je od Boha a dá sa o tom dočítať aj v katolíckej Biblii. Overiť si to je jednoduché ako spočítať 1+1. Poďme na to…

 

Chceš?

Ponajprv si však polož otázku: Chceš vôbec spoznať pravdu? Lebo možno nechceš. Možno ti vyhovuje blažená nevedomosť, hlava v piesku a cesta po širokej ceste.

 

Argumentácia katolíkov

Samozrejme, že fatimské zjavenie je od Boha. Veď sa tam stal zázrak (Tanec slnka). Navyše fatimské zjavenie niečo prorokuje a to sa splnilo. Zjavenie vo Fatime tiež podporuje Rímskokatolícka cirkev. Plus je v tom nejaké tretie tajomstvo.

Zjavenie vo Fatime, Tanec slnka

Toto je jasný dôkaz toho, že zjavenie je od Boha, je pravé a treba ho poslúchať. Treba sa modliť ruženec za hriešnikov a odovzdať celý svoj život Márii.

Ak by som to mal zhrnúť, argumenty pre podporu zjavenia vo Fatime sú tieto:

  • v roku 1917 sa stal zázrak (Tanec slnka)
  • proroctvá boli, aspoň čiastočne, splnené
  • zjavenie podporuje Rímskokatolícka cirkev
  • priamo na mieste sa dejú uzdravenia

 

Prečo neveriť

Začnime tým, že čokoľvek nadprirodzené nie je automaticky od Boha. Na tom sa asi zhodneme. Jednoducho nie každý zázrak je od Boha. A nie každý prorok je prorok od Boha.

Keďže fatimské zjavenie (bez ohľadu na to, kto to je) prorokuje (predpovedá budúcnosť), je možné ho považovať za proroka.

A tak si teda, pre blaho vlastných duší, overme, či tento prorok, toto fatimské zjavenie je alebo nie je od Boha. Použime biblické kritériá pre rozlíšenie medzi pravým a falošným prorokom.

 

Kritérium 1 = Proroctvá sa plnia

Prorok, ktorý niečo prorokuje a jeho proroctvá sa neplnia, je automaticky falošný prorok.

Na to netreba byť „raketový vedec“. Boh stvoril všetko, vie všetko a má moc nad všetkým. Logicky teda všetko, čo chce, aby sa stalo, stane sa. Všetky proroctvá povedané prorokmi od Boha sa splnia. Proroctvá falošného proroka sa nesplnia alebo sa splnia čiastočne.

Boh sa však nespolieha iba na našu dedukciu, ale nám to, pre istotu, aj sám hovorí (všetky verše v tomto článku sú z katolíckej Biblie):

(Dt 18,21) Ak sa v duchu opýtaš: “Akože môžem poznať slovo, ktoré nepovedal Pán?” 22 – toto ti bude znamením: ak sa to, čo predpovie prorok v Pánovom mene, nesplní, to nehovoril Pán, lež prorok rozprával vo svojej pýche, preto pred ním nemaj strach!

Kto teda počúva falošného proroka, je si sám sebe na hanbu.

 

Kritérium 2 = Prorok neťahá k iným bohom

Prorok, ktorý vytvára iných bohov alebo ťahá ľudí k iným bohom, je falošný prorok.

Toto je tiež úplne jasné. Prikázanie číslo 1 predsa znie:

(Ex 20,2) Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. 3 Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!

Opäť platí, že Boh sa nespolieha iba na našu dedukciu, ale nás priamo varuje pred prorokmi, ktorí by chceli tento príkaz zmeniť. Dokonca, aj keby robili znamenia alebo zázraky, ktoré by sa vyplnili.

(Dt 13,1 – katolícky preklad) Keby povstal v tvojom strede prorok alebo snár a dal by ti nejaké znamenie alebo zázrak, 2 a to znamenie či zázrak, ktoré predpovedal, by sa aj vyplnili, ale pritom by ti povedal: “Poďme za inými bohmi – ktorých ty nepoznáš – a slúžme im,” 3 nedáš nič na slová takého proroka a snára, lebo Pán, váš Boh, bude vás chcieť vyskúšať, aby sa zvedelo, či naozaj milujete Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej svojej duše.

 

Kritérium 3 = Pravé evanjelium

Boh je nemenný. To znamená, že jeho plán spásy (záchrany ľudí od večnej smrti) je nemenný.

Ježiš sám hovorí, že neprišiel zákon zrušiť (zmeniť), ale ho naplniť (Mt 5,17). To znamená, že ktokoľvek, kto prichádza s iným ako pravým evanjeliom, je nielen falošný prorok. Je to navyše aj antikrist (anti = proti).

(Gal 2,8) Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty! 9 Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty!

 

Zjavenie vo Fatime

Prešlo zjavenie vo Fatime kritériami a je možné mu veriť? Začnime proroctvami:

  • Zázrak nazvaný Tanec slnka sa podľa dostupných informácii stal.
  • Proroctvo o vojne sa splnilo iba čiastočne (vojna v Európe začala až po smrti Pia XI. nie počas jeho pontifikátu)
  • Proroctvo o šírení bludov Ruska do celého sveta sa nenaplnilo. Komunizmus nebol na celom svete.
  • Proroctvo o vyhladení mnohých národov („various nations will be annihilated“), ktoré malo nastať ešte pred zasvätením Ruska (udialo sa v roku 1984) sa tiež nenaplnilo.

Toto je však vzhľadom na druhé kritérium (Dt 13,1-3) nepodstatné. Povedzme si to inak…

Čo keby sa stal väčší zázrak alebo väčšie znamenie?

Bolo by toto dostačujúcim dôkazom toho, že zjavenie vo Fatime je od Boha?

Jasné, že nie.

Falošní proroci, ktorým sa plnia znamenia sú skúškou od Boha (porov. Dt 13,3), ktorou mnoho ľudí neprejde. Dajú sa ovplyvniť zázrakmi a znameniami a podľahnú. Uveria v proroka a v jeho falošné učenie len na základe znamení a zázrakov, ktoré koná.

Zjavenie vo Fatime

Takíto ľudia ignorujú Božie slovo. Ignorujú Božie kritériá a Božie varovania pred falošnými prorokmi, ktorí robia zázraky. Veď aj sám Ježiš nás varuje. Pozor! Pozor! Pozor! Prídu falošní proroci, falošní kristovia a budú robiť obrovské znamenia (Mt 24,24). Neverte im!

Chápe toto bežný katolík? Hovorí toto katolíkom farár v kostole? Že prídu falošní kristovia, že prídu falošní proroci, že budú znamenia? A že treba jasne rozlišovať, čo je a čo nie je od Boha na základe Biblie? Obávam sa, že určite nie…

 

Fatimské zjavenie je antikrist!

Prečo? Pretože to povedal Ježiš. On je Kristus (spasiteľ, záchranca) a teda presne vie, kto nie je Kristus, kto NIE JE záchranca, kto NIE JE spasiteľ a kto NIE JE mesiáš. A kto naopak je proti nemu, kto je proti Kristovi, kto je antikrist = proti Kristovi.

Odporúčané: Katolícki kňazi, je ich vôbec treba?

No a proti Kristovi je každý, kto učí iné učenie ako učil Ježiš. A zjavenie vo Fatime učí iné učenie ako učil Ježiš. Takže je to vlastne úplne jednoduché. Ako 1+1. Z pohľadu (katolíckej) Biblie je teda vec jasná. Zjavenie vo Fatime je nástroj Boží na preskúšanie ľudí. Kto mu verí, testom neprešiel. A je úplne jedno koľko dobrých skutkov robí. Prvé prikázanie porušil (uctieva bohyňu) a Jakub nás učí, že kto porušil jedno prikázanie, porušil všetky (Jak 2,10).

 

Záver | Falošnosť učenia

Nebiblickosť zjavenia vo Fatime spočíva v tom, že „Nepoškvrnené srdce Márie“ je nový boh. Je to definícia antikrista. Niekoho alebo niečoho, čo sa tvári ako spasiteľ. Zjavenie vo Fatime totiž v princípe hovorí toto: Modlite sa ku mne, kľanajte sa mi a uctievajte ma a tak zachraňujte seba a iných od večného zatratenia.

Ale to je predsa úloha Ježiša, skutočného Krista. K nemu máme volať, jeho prosiť a on nás zachráni:

(Rim 10,13) Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený.

Veď predsa iba Ježiš je jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi (1 Tim 2,5). A iba Ježiš je zmiernou obetou za naše hriechy (1 Jn 2,2). A iba Ježiš je jediná cesta k Bohu (Jn 14,6). Iba on trpel na kríži a iba on je naša jediná nádej.

Odporúčané: Dobrá správa pre každého katolíka

Z toho vyplýva, že každý, kto chce Ježiša zastúpiť alebo nahradiť alebo sa votrieť do tejto jednoduchej schémy spasenia (človek – Ježiš – Boh) je proti Kristovi a je teda antikrist.

Zjavenie vo Fatime je teda úplne jasne ANTIKRIST.