Ako to prebiehalo? Vystúpenie z RKC…

27.11. 2017Michal Prno3323x

Nedávno som bol na fare s človekom, ktorý chcel vystúpiť z Rímskokatolíckej cirkvi a rád by som sa s vami podelil o to ako to prebiehalo…

Farár (fara mimo môjho bydliska) bol pohoďák a praktický človek. Otvoril nám v teplákoch a tričku, bol ústretový a s vystupovaním z RKC mal svoje skúsenosti. Aj tak sme asi hodinu debatovali. Napríklad o tom, že:

  • Ježiš postavil RKC na Petrovi
  • Peter má moc nad RKC
  • RKC je tu už dvetisíc rokov
  • Vykladať Písmo môže iba RKC

V rámci diskusie som sa mu snažil vysvetliť postavenie Petra medzi apoštolmi a dodal, že Pravoslávna (východná) cirkev pápeža nemá.

To je dôležité vedieť, lebo východná a západná cirkev boli pred veľkou schizmou v 11. storočí jedna a tá istá cirkev. Ako to, že jedna pápeža a teda nadradeného biskupa s absolútnou mocou, má a druhá nemá (porov. KKC 881, 936, 937)?

Niet divu, že neomylnosť pápeža je novinka až z 19. storočia…

Vatikán, Vystúpenie z RKC

Tiež som mu naznačil, že učenie RKC nie je rovnaké dvetisíc rokov, ale stále sa vyvíja. Posledná dogma (Nanebovzatie Márie) je iba z roku 1950. Pritom v Biblii sa o niečom podobnom nedá dočítať naozaj vôbec nikde.

Mária jednoducho nie je Kráľovná vesmíru.

K tomu, že vykladať Písmo môže iba Rímskokatolícka cirkev sme sa nedostali úplne do detailov, ale je dôležité si deravosť tohto argumentu uvedomiť.

 

A teraz k tomu najdôležitejšiemu…

Ak ste vystúpenie z Rímskokatolíckej cirkvi ešte neabsolvovali a chcete sa vybrať cestou vyplnenia formuláru na stránke typu „zbohom“, Vaša žiadosť nebude akceptovaná.

Dozvedeli sme sa, že interné (zrejme celoslovenské) predpisy vyžadujú, aby list obsahoval Vaše vyjadrenie k trom veciam:

  • k učeniu,
  • sviatostiam a
  • hierarchii Rímskokatolíckej cirkvi

List, ktorý som posielal ja, v princípe všetky tieto tri veci pokrýva, ale ak chcete niečo stručné, tak tu je vzorový a dostačujúci obsah listu, ktorý môžete použiť a s ktorým by nemal byť žiadny problém:

***

VEC: Formálne vystúpenie z Rímskokatolíckej cirkvi

Zanechávam vieru, ktorú ohlasuje Rímskokatolícka cirkev – teda jej učenie. Nechcem prijímať duchovné dary, ktoré sprostredkováva Rímskokatolícka cirkev – teda jej sviatosti a odmietam pastoračné spravovanie Rímskokatolíckej cirkvi – teda jej hierarchiu.

***

Treba to samozrejme poslať s vašou hlavičkou, správnemu adresátovi (farnosť, kde Vás krstili), s notársky overeným podpisom a poslať doporučene. Farár potom do matriky dopíše poznámku o vystúpení.

Ešte som namietal, že formálne vystúpeniť z cirkvi už nie je možné, ale odpoveď bola, že takéto sú interné predpisy a takto to treba urobiť.

Tu to teda máte, nech sa páči, môžete použiť…

Ak máte nejakú osobnú skúsenosť s vystúpením z RKC (navštívili ste faru, telefonovali, posielali list a podobne), napíšte nám. Radi sa dozvieme niečo nové.

 

Michal Prno
Michal Prno

Odmalička som bol vedený ku katolíckej viere. Nič iné som nepoznal a nič iné mi ani nechýbalo. Bol som miništrant, neskôr kostolník a stále katolík. V roku 2010 som po istých udalostiach došiel k názoru, že funkcia pápeža nemá s Bibliou nič spoločné a prestal som chodiť do kostola. Nasledovalo hľadanie a tápanie, motanie sa v kruhu a pokračujúci duchovný úpadok, ktorý začal ešte, keď som bol katolíkom. Úplné dno svojej zvrátenosti som dosiahol začiatkom apríla 2015. Celý môj príbeh si môžeš prečítať tu.

(Mt 7,21) Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach.

Informáciu o autorských právach nájdeš tu. Chceš mi niečo odkázať? Pokračuj sem. Zaujímajú ťa nové články? Dám ti vedieť!