Ako to prebiehalo? Vystúpenie z RKC…

4117x

Nedávno som bol na fare s človekom, ktorý chcel vystúpiť z Rímskokatolíckej cirkvi a rád by som sa s vami podelil o to ako to prebiehalo…

Farár (fara mimo môjho bydliska) bol pohoďák a praktický človek. Otvoril nám v teplákoch a tričku, bol ústretový a s vystupovaním z RKC mal svoje skúsenosti. Aj tak sme asi hodinu debatovali. Napríklad o tom, že:

  • Ježiš postavil RKC na Petrovi
  • Peter má moc nad RKC
  • RKC je tu už dvetisíc rokov
  • Vykladať Písmo môže iba RKC

V rámci diskusie som sa mu snažil vysvetliť postavenie Petra medzi apoštolmi a dodal, že Pravoslávna (východná) cirkev pápeža nemá.

To je dôležité vedieť, lebo východná a západná cirkev boli pred veľkou schizmou v 11. storočí jedna a tá istá cirkev. Ako to, že jedna pápeža a teda nadradeného biskupa s absolútnou mocou, má a druhá nemá (porov. KKC 881, 936, 937)?

Niet divu, že neomylnosť pápeža je novinka až z 19. storočia…

Vatikán, Vystúpenie z RKC

Tiež som mu naznačil, že učenie RKC nie je rovnaké dvetisíc rokov, ale stále sa vyvíja. Posledná dogma (Nanebovzatie Márie) je iba z roku 1950. Pritom v Biblii sa o niečom podobnom nedá dočítať naozaj vôbec nikde.

Mária jednoducho nie je Kráľovná vesmíru.

K tomu, že vykladať Písmo môže iba Rímskokatolícka cirkev sme sa nedostali úplne do detailov, ale je dôležité si deravosť tohto argumentu uvedomiť.

 

A teraz k tomu najdôležitejšiemu…

Ak ste vystúpenie z Rímskokatolíckej cirkvi ešte neabsolvovali a chcete sa vybrať cestou vyplnenia formuláru na stránke typu „zbohom“, Vaša žiadosť nebude akceptovaná.

Dozvedeli sme sa, že interné (zrejme celoslovenské) predpisy vyžadujú, aby list obsahoval Vaše vyjadrenie k trom veciam:

  • k učeniu,
  • sviatostiam a
  • hierarchii Rímskokatolíckej cirkvi

List, ktorý som posielal ja, v princípe všetky tieto tri veci pokrýva, ale ak chcete niečo stručné, tak tu je vzorový a dostačujúci obsah listu, ktorý môžete použiť a s ktorým by nemal byť žiadny problém:

***

VEC: Formálne vystúpenie z Rímskokatolíckej cirkvi

Zanechávam vieru, ktorú ohlasuje Rímskokatolícka cirkev – teda jej učenie. Nechcem prijímať duchovné dary, ktoré sprostredkováva Rímskokatolícka cirkev – teda jej sviatosti a odmietam pastoračné spravovanie Rímskokatolíckej cirkvi – teda jej hierarchiu.

***

Treba to samozrejme poslať s vašou hlavičkou, správnemu adresátovi (farnosť, kde Vás krstili), s notársky overeným podpisom a poslať doporučene. Farár potom do matriky dopíše poznámku o vystúpení.

Ešte som namietal, že formálne vystúpeniť z cirkvi už nie je možné, ale odpoveď bola, že takéto sú interné predpisy a takto to treba urobiť.

Tu to teda máte, nech sa páči, môžete použiť…

Ak máte nejakú osobnú skúsenosť s vystúpením z RKC (navštívili ste faru, telefonovali, posielali list a podobne), napíšte nám. Radi sa dozvieme niečo nové.