Kniha | Víra, která jedná: Evangelium podle apoštolů

1056x

John MacArthur v tejto knihe podáva argumenty v prospech lordship salvation. A teda, že nevyhnutnou súčasťou spasenia je uznanie Ježiša za Pána svojho života. Knihu som si nedávno kúpil, prečítal a tak som o nej napísal pár slov.

O autorovi

John MacArthur je známy americký kazateľ narodený v roku 1939, ktorý je pastorom a učiteľom zboru Grace Community Church v Los Angeles (Kalifornia, USA). V súčasnosti je tiež prezidentom univerzity The Masters‘s College a seminára The Master‘s Seminary (obe v Los Angeles, Kalifornia, USA).

MacArthur je autorom viac ako 150 kníh, z ktorých je najvýznamnejšia MacArthurova študijná biblia, ktorej sa predalo viac ako milión výtlačkov.

Trochu o pozadí knihy

Kniha „Víra, která jedná: Evangelium podle apoštolů“ je pokračovaním knihy The Gospel According to Jesus: What Is Authentic Faith? („Evanjelium podľa Ježiša: Čo je autentická viera?“).

Víra, která jedná: Evangelium podle apoštolů | Lordship Salvation

Autorom je John MacArthur, český preklad vydalo Didasko a dá sa kúpiť tu.

Lordship Salvation

Cieľom oboch kníh je vyjadriť sa k téme spasenia pod nádvládou Ježiša Krista (lordship salvation) a prezentovať biblické argumenty, ktoré odmietajú prístup „no-lordship“ (pozíciu, ktorá nepovažuje uznanie Ježiša za Pána za nevyhnutnú súčasť spasenia).

V tejto debate ide v podstate o to, čo je a čo nie je biblické. Hlavné otázky, ktoré ležia na stole, sú:

  • Je nevyhnutnou súčasťou spásy aj pokánie?
  • Je nevyhnutnou súčasťou spásy aj posvätenie alebo môže existovať aj svetský kresťan, ktorý svoj život po spasení nijako nezmenil?
  • Je nevyhnutnou súčasťou spásy uznanie Ježiša Krista za Pána svojho života alebo je možné spraviť z neho Pána svojho života až neskôr ako vyšší stupeň kresťanstva?

John nám predkladá jednoznačné biblické argumenty v prospech pokánia, posvätenia a Ježišovho panstva ako jednoznačne nevyhnutných súčastí spasenia. Spasenie, ktoré tieto prvky neobsahuje, nie je skutočné spasenie, ale sebaklam.

Čo je na knihe zaujímavé pre katolíkov?

Obsah tejto knihy je namierený skôr na evanjelikálnych, resp. biblických kresťanov, ale svoje si v nej určite nájdu aj katolíci. Hlavne kapitola 6 s nadpisom „Pouze vírou“ rozoberá rozdiel medzi katolíckym a reformačným učením o ospravedlnení a hneď v úvode cituje R.C. Sproula (str.83):

Rozdíl mezi římskokatolickým a reformačním učením lze popsat pomocí následujících vzorců:

Římskokatolický pohled

víra + skutky = ospravedlnění

Protestantský pohled

víra = ospravedlnění + skutky

Ani jeden z obou pohledů nevynechává skutky. Protestantský pohled však vylučuje lidskou zásluhu. Je založený na přesvědčení, že skutky sice představují důkaz či ovoce skutečné víry, ale na našem vykoupení se nijak nepodílí ani k němu nijak nepřispívají.

Môj názor

V minulosti som na internete relatívne často čítal, že ten alebo onen kazateľ alebo evanjelizátor hlása „lordship“ spasenie (lordship salvation) a táto kniha mi pomohla túto otázku do hĺbky pochopiť.

Je to výborná kniha pre pochopenie lordship a no-lordship, resp. extrémnej no-lordship pozície a vyjasnenie si rozdielov a základov, na ktorých stoja.

Kniha ma tiež naučila pojem antinomianizmus: Presvedčenie, že jednanie nesúvisí s vierou alebo že kresťania nie sú viazaní žiadnym morálnym zákonom. Antinomianizmus oddeľuje ospravedlnenie a posvätenie. Pre posvätenie je teda možné sa rozhodnúť alebo nerozhodnúť.

Pre katolíkov?

Katolíkom kniha určite pomôže pochopiť, že neexistujú iba dva pohľady na spásu, ten katolícky pohľad a potom cesta lacnej viery. Ukáže im, že vec je oveľa komplexnejšia a biblická odpoveď nie je ani jedna z nich.