Značka: Svetová kresťanská encyklopédia

Mýtus o 33 000 protestantských denomináciách

Výzva rímskokatolíckym apologétom, aby činili pokánie z vlastnej nepoctivosti.