Značka: KKC1173

Rozdiel v definícii svätca podľa Biblie a podľa Katolíckej cirkvi

Je svätec mŕvy človek, ktorý urobil aspoň dva zázraky a jeho svätosť treba schváliť a potvrdiť? Alebo je svätec znovuzrodený kresťan a stále živý človek? O tom je tento článok.