Značka: Ignác z Loyoly

Som jehovista, sektár, posadnutý? Otázky na telo…

Konečne odpovedám na to, čo mám vlastne proti katolíkom, či mi Rímskokatolícka cirkev nejako ublížila a kedy sa vrátim do lona Rímskokatolíckej cirkvi. Toto si jednoducho musíte prečítať.

Je Eucharistia skutočné telo a krv Krista?

Katechizmus katolíckej cirkvi učí, že, počas konsekrácie chleba a vína, počas omše sa tento chlieb a toto víno transformujú na skutočné telo a skutočnú krv Ježiša a teda prestávajú byť chlebom a vínom, aj keď ako chleba a víno stále vyzerajú.