Značka: 1 Korinťanom

Očistec neexistuje | Na hroboch sa modlíš zbytočne

Kde je v katolíckej Biblii použité slovo očistec? No nikde… ale aj tak si o ňom niečo povedzme.

Dala nám Bibliu Katolícka cirkev?

Katolíci často hovoria, že to bola ich cirkev, ktorá nám dala Bibliu. Občas to tvrdia ako súčasť obhajoby ich „Svätej Tradície“, aby mohli podporiť extra-biblické učenia ako napríklad očistec, spovede, odpustky a uctievanie Márie. Často tiež hovoria, že jediný spôsob ako kresťania vedeli, ktoré knihy majú byť súčasťou Biblie, je ústnym podaním v rannej cirkvi, a teda tradíciou...

church-1024315_1280

Kto v katolíckej cirkvi má autoritu interpretovať Písmo?

Milý katolík, ako vieš, že Katolícka cirkev je tá pravá cirkev? Ako vieš, že práve ona má autoritu odpúšťať hriechy, vysluhovať sviatosti a interpretovať Písmo?

Kto pôjde do pekla? Kto skončí v ohnivom jazere?

Biblické verše (Roháčkov preklad), ktoré hovoria o tom, kto pôjde do pekla. O tom, kto skončí v ohnivom jazere.