Pre tú príčinu skláňam svoje kolená pred Otcom nášho Pána Ježiša Krista...

Svedectvo / Môj príbeh

Vyrastal som v katolíckej rodine, absolvoval som všetky sviatosti, ktoré bolo treba a pravidelne som chodil v nedeľu do kostola. S katolíckou cirkvou som nemal žiadny problém, obhajoval som jej prešľapy a škandály ako zlyhanie jednotlivcov a žil si svoj život. Vôbec som neuvažoval nad tým, že by Katolícka cirkev nemala byť tá pravá alebo jediná (založil ju predsa sám Ježiš, keď z Petra urobil skalu, na ktorej stojí cirkev). Dokonca som bol asi od šiestej trie dy aj miništrant a neskôr kostolník.

Nové informácie

Moja cesta obrátenia začala na konci roka 2010, keď som prvýkrát dostal informáciu o tom, že katolícka cirkev nie je od Boha. To ma zaujalo, lebo posledný rok-dva som mal nejakú krízu. Nevedel som to pomenovať a spätne by som povedal, že mi to v katolíckej cirkvi prišlo nejaké mechanické a chýbalo mi niečo vnútorné, nejaký vzťah s Bohom.

Potom teda ako som dostal túto informáciu, cca mesiac až dva som sa tomu venoval a hľadal na internete všetko, čo sa týkalo katolíckej cirkvi. Výsledkom tohto skúmania a hľadania informácii bol celkom jasný záver, že funkcia pápeža je úplne nebiblická. Dokonca som svoj názor aj sformuloval a „publikoval“ vo forme príspevku na jedno katolícke fórum, ktoré už neexistuje.

Koniec slepej uličky

V tomto bode už nebolo cesty späť. Nemohol som predsa zostať niekde, kde som vedel, že ma klamú. Klamú je možno silné slovo, ale minimálne sa nedržia Biblie. Postupne som preto prestal chodiť do kostola. Vedel som, že katolícka cirkev nie je tá pravá, že je nesprávna, ale nevedel som, ktorá je tá pravá.

Život bežal ďalej a ja som sa hľadaním Boha a pravdy zaoberal iba veľmi okrajovo. Zaujímal som sa o iné, svetské veci. Zmenil som zamestnanie, rekonštruoval dom, potom znova zmenil zamestnanie aj obor a tak mi na duchovné veci ostávalo minimum času. Neskôr som sa dostal k filozofii New Thought/New Age (filozofia o sile myšlienky, ktorú spopularizoval film Tajomstvo) a zaoberal som sa ňou.

Morálne som upadal viac a viac až som sa nakoniec začal ponárať do bahna vlastných sexuálnych žiadostí a vlastného hriechu. Bolo to odporné, zvrátené a hnusné, ale nevedel som to zastaviť. Nechcel som pokračovať, ale ponáral som sa ešte hlbšie.

Zásadný obrat

Úplné dno svojej hriešnosti som dosiahol začiatkom apríla 2015. Vtedy sa však stalo niečo nečakané. Stretol som človeka, ktorý mi počas úplne nesúvisiaceho rozhovoru povedal, že je znovuzrodený kresťan a dal mi jednu modlitbu. Tá ma opäť viedla na internet, k čítaniu, k štúdiu, k pozeraniu videí, počúvaniu kazateľov.

Veci začínali dávať zmysel. Čítal všetko možné, pozeral videá a študoval (denne som tomu venoval niekoľko hodín). Výsledkom bolo, že asi o dva mesiace som sám pred sebou a pred Bohom uznal svoje hriechy, oľutoval som ich a rozhodol som sa ich nikdy nekonať. Zároveň som poprosil Ježiša o záchranu pred peklom, ktoré ma za tieto hriechy čakalo, vyznal Ježiša Krista za svojho Pána a vzdal som sa celého svojho života v Jeho prospech.

Starý človek je mŕtvy

Vtedy sa stal zázrak. Niečo v mojom vnútri sa zmenilo. Hriech, s ktorým som mal dlhodobý problém zmizol. Ako lusknutím prsta. Občas som fajčil cigary, ale zvláštnym spôsobom mi úplne prestalo chutiť. Zmenil sa môj vzťah k svetským veciam. Predtým som pozeral veľa amerických seriálov a počúval najmä rap. Zrazu sa mi to kompletne zhnusilo. Dnes mi to príde ako odpad, ako zvratky nehodné kresťana. Nedokážem to pozerať.

Zmenil sa môj vzťah k Písmu. Otvorili sa mi oči a dnes si neviem predstaviť nečítať Bibliu. Pravdu v Písme vidím úplne jasne. Akoby mi niekto odňal závoj spred očí (porov. 2 Kor 3,15). Rozdiel medzi katolíckym učením a tým, čo učí Biblia vidím tak jasne ako rozdiel medzi čiernou a bielou. A rozdiel tam teda je. Úplne zásadný a obrovský.

Nový človek žije

Môj život sa kompletne zmenil. Všetko sa stalo takmer okamžite a nárazovo. Stal sa zázrak znovuzrodenia (porov. 1 Pt 1,3; Jn 1,13; 2 Kor 5,17; Tit 3,5). Môj hriešny človek umrel a narodil sa nový. Nestal som sa dokonalým, ale stalo sa so mnou to, čo hovorí Ježiš Nikodémovi:

(Jn 3,3) Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.

Narodil som sa znova a do môjho srdca vstúpil obrovský Boží pokoj. Inými slovami, stal som sa účastný novej zmluvy tak ako to Boh sľúbil v Ezechielovi:

(Ez 36,26) Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra... Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia.


Čo ďalej?

Podobne ako Peter a Ján v Skutkoch 4, ani ja nemôžem nehovoriť o tom, čo som zažil, „videl a počul“ a aj preto vznikla táto stránka, aj preto som napísal evanjelizačný list celej rodine. Aj preto chcem, aby si aj ty počul moje svedectvo o tom, že katolícka cirkev nie je od Boha, že to nie je cesta do večného života.

Prajem každému katolíkovi, aby sa mu dostalo milosti od Boha, aby videl pravdu o katolíckej cirkvi a mohol z nej vyjsť a pridať sa ku Kristovi, skutočnej hlave cirkvi, skutočnému kameňu a skale cirkvi, zdroju pravdy a jedinej ceste k Otcovi.

Pretože ako povedal Ježiš, musíš sa narodiť znova ...