Smrť katolíka a evolúcia dogmy

To naozaj? Fakt pápež František hovorí o ateistoch úplne niečo iné ako Ježiš? Fakt je pápežovi Benediktovi úplne jedno, či katolíci chodia do kostola? A odkiaľ nabral Ján Pavol drzosť prekrúcať slová Ježišove?

Príbeh

Keď som bol malý, na skrini som mal prilepený list papiera a na ňom bolo niekoľko obrázkov. Jeden hovoril o tom, že keď si mladý, nazaujímaš sa o Boha. Ďalší hovoril o tom, že keď sa tešíš z nového auta, nezaujímaš sa o Boha. A ďalší o tom, že keď sa oženíš, nezaujímaš sa o Boha.

A ako výstraha tam bol posledný obrázok s pomníkom na cintoríne a pri ňom nápis: „Už je neskoro zaujímať sa o Boha“.

A tak sa dnes, ešte pred smrťou, zaoberajme tým, čo bude po smrti katolíka.

Smrť katolíka | Po smrti ťa čaká toto

Katechizmus

Začnime tým, čo hovorí Katechizmus katolíckej cirkvi (KKC), teda oficiálne učenie Rímskokatolíckej cirkvi. Tá hovorí, že kto nechce skončiť v pekle, musí:

  • veriť učeniu Rímskokatolíckej cirkvi (KKC 85, CIC 750)
  • absolvovať jej sviatosti (KKC 1129)
  • podriadiť sa jej autorite (KKC 882, CIC 331)

Kto aj v čiastke od tohto uhne, je heretik a skončí, podľa jej názoru, v pekle.

Lenže František

Pozemskí „Kristovia“ (porov. KKC 882), pápeži František, Benedikt, Ján Pavol a tiež ich predchodcovia to však vidia inak. Oni si z katolíckeho učenia ani z katolíckej Biblie ťažkú hlavu nerobia.

Oni presadzujú univerzalizmus…

Univerzalizmus – teologické učenie o tom, že všetci raz budú spasení. Tento teologický koncept stojí, v príncípe, na nadradení Božej lásky nad Božiu spravodlivosť.

Teda, že Boh je viac milosrdný ako spravodlivý a nakoniec vlastne nad všetkými mávne rukou.

Samotná (katolícka) Biblia však túto predstavu vyvracia:

(Nah 1,3 – katolícky preklad) Pán je trpezlivý, no veľmi mocný, Pán nenechá nič bez trestu.

Ak teda pápež František v máji 2013 vyhlásil, že Ježiš zachránil všetkých, nielen katolíkov, ale aj ateistov a teda všetci sú už spasení, netreba sa čudovať:

„Pán vykúpil každého z nás, nás všetkých, krvou Krista: nás všetkých, nielen katolíkov. Všetkých! ‚Otče, aj ateistov?‘ Dokonca aj ateistov. Všetkých!“

Zdroje pre overenie: Svätá stolica, Katolíci USA, Rádio Vatikán, YouTube

 

Benedikt XVI | Evolúcia dogmy

František totiž nepovedal nič, s čím by nesúhlasil emeritný pápež Benedikt XVI. Ten jezuitovi Jacques Servais-ovi v interview z októbra 2015, povedal:

„Niet pochýb, že v tomto bode sa stretávame s hlbokou evolúciou dogmy

Ak je pravda, že veľkí misionári 16teho storočia boli ešte stále presvedčení, že tí, ktorí nebudú pokrstení sú naveky zatratení … po druhom Vatikánskom koncile bolo toto presvedčenie nadobro opustené.“

Aktuálne teda spása podľa Benedikta XVI. už nie je závislá od viery. A spasený môže byť (je) ktokoľvek.

Pápež Benedikt XVI | Evolúcia dogmy

Jediná otázka, ktorá ho trápi, je kríza, ktorú táto „evolúcia dogmy“ priniesla. Napríklad oprávnená otázka katolíkov, načo ešte vôbec chodiť do kostola.

Zdroje: Catholic News Agency, The Guardian, Inside the Vatican

 

Jan Pavol II.

A aby sme to zaklincovali, pridajme si univerzalizmus aj slovami ich predchodcu (február 1981):

„V Duchu Svätom sa každý človek a všetci ľudia stali, skrze kríž a zmŕtvychvstanie Krista, Božími deťmi, účastní na božskej prirodzenosti a dedičmi večného života.“

Zdroj pre overenie: Svätá stolica

 

Tak ako teda?

Ako sme si ukázali, Rímskokatolícka cirkev žije vlastnou schizofréniou.

question-mark-2123967_1280

Na to, čo bude po smrti, nevie odpovedať.

  • Na jednej strane oficiálne hlása nevyhnutné požiadavky pre spásu (uvedené vyššie) ako napríklad príslušnosť k Rímskokatolíckej cirkvi, absolvovanie jej sviatostí a podriadenie sa jej autorite. A v minulosti neváhala prenasledovať, mučiť a za živa upaľovať kohokoľvek, kto mal iný názor.
  • Na strane druhej, jej teológia prešla za posledné storočia a hlavne za posledné desaťročia evolúciou, ktorej výsledkom je univerzalizmus. Idea, že spasený bude vlastne nakoniec každý.

Tak ako teda?

Keď ani katolícka cirkev nevie, čo bude po smrti s katolíkom, kto to vie?

Ako logické, sa tu ponúka jediné.

Obrátiť sa na … áno, presne tak … na biblického Ježiša

 

Milí priatelia

Ak tu má totiž niekto odpoveď na to, čo bude po smrti, tak je to v prvom rade Ježiš. A teda odpoveďou na otázku, kde, ako katolík, skončíš po smrti, nech sú ti tieto Ježišove slová:

(Jn 3,18 – katolícky preklad) Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.

 

Ateista teda, podľa Ježiša (na rozdiel od názoru Františka), skončí v pekle.

Chápeš to milý katolícky priateľu?

Chápeš vážnosti situácie? Pápež (človek) protirečí Bohu!!!

A čo katolík, kde skončí katolík?

(Jn 3,3 – katolícky preklad) Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.

Výsledok?

Podľa Ježiša teda aj katolík skončí v pekle…

Ateista preto, lebo neverí Synovi (Jn 3,36) a nenarodil sa znova. A katolík kvôli tomu istému. Veriť Synovi totiž znamená uznať aj to, že Kristovo dielo je dokončené:

(Jn 19,30) Je dokonané.

Uznať, že pre svoju spásu nemôžem urobiť nič. Vôbec nič! Sám sa nemôžem zachrániť vôbec nijako:

  • Moje dobré skutky mi nepomôžu (porov. Iz 64,5-6).
  • Moje ružence a moja mnohovravnosť mi nepomôžu (porov. Mt 6,7).
  • Moje klaňanie sa obrazu neznámeho muža (nazývaného Božie milosrdenstvo) alebo soche neznámej ženy (nazývanej Fatimská Panna Mária) mi nepomôžu (porov. Dt 4,16).

Jediná cesta je Kristus:

(Jn 14,6) Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Pokľakni pred Bohom a pros o milosť!

Pretože…

 

… široká brána a priestranná cesta [univerzalizmu] vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú

 

Michal Prno
Michal Prno

Odmalička som bol vedený ku katolíckej viere. Nič iné som nepoznal a nič iné mi ani nechýbalo. Bol som miništrant, neskôr kostolník a stále katolík. V roku 2010 som po istých udalostiach došiel k názoru, že funkcia pápeža nemá s Bibliou nič spoločné a prestal som chodiť do kostola.

Nasledovalo hľadanie a tápanie, motanie sa v kruhu a pokračujúci duchovný úpadok, ktorý začal ešte, keď som bol katolíkom. Úplné dno svojej zvrátenosti som dosiahol začiatkom apríla 2015. Celý môj príbeh si môžeš prečítať tu.

Mojim cieľom je ukázať katolíkom diery katolíckeho učenia a rozdiely medzi katolíckym učením a tým, čo hovorí Boh v Biblii (vo Svätom Písme). Pretože ako sám Ježiš povedal:

(Mt 7,21) Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach.

Informáciu o autorských právach nájdeš tu