Si naozaj kresťan alebo iba katolík?

Každý katolík je presvedčený, že je nielen katolík, ale zároveň aj kresťan. Lenže je to naozaj tak? Rýchla odpoveď je, že žiadny zbožný katolík nemôže byť aj kresťan.

Kto je kresťan?

Kresťan, z gréčtiny christianos – „kristovec“, je niekto, kto nasleduje Krista. To je úplne logické a jednoduché

KRISTUS → KRISTOVEC (KRESŤAN)

cross-1264110_1280

V tejto definícii však potrebujeme veľmi dôsledne určiť:

  1. kto je to Kristus
  2. čo definuje Krista (čo učí Kristus)

Bez zadefinovania podstaty Krista a zadefinovania jeho učenia sa síce môžem nazývať kresťanom, ale ním nemusím byť. Kľudne totiž môžem za Krista považovať 50 ročného námorníka z Japonska, ktorý žil v minulom storočí a ktorý učil, že skupinové sexuálne radovánky nás približujú nekonečnej essencii boha.

Preto, ak si neujasním, kto je to Kristus a čo učil, môžem žiť v extrémne vážnom omyle a nasledovať nejakého nebiblického Krista a skončiť takto:

(Mt 7,21) Nie každý, kto mi hovorí: »Pane, Pane,« vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. … vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!

Pokračovanie →

 

biblickykrestan.sk
biblickykrestan.sk

Biblický kresťan je niekto, kto Bibliu považuje za jedinú, neomylnú a plne dostačujúcu autoritu pre svoj život a neuznáva žiadne doplnky, ktoré by mali rovnakú váhu a dôležitosť. Biblický kresťan nekladie na roveň Biblie, na roveň slov Boha, svoje vlastné tradície ako katolíci, Whiteovej proroctvá ako adventisti, knihu Mormon ako mormoni a podobne.