O čo išlo Ježišovi? O čom je Biblia?

1088x

Ježiš mal nejakú agendu, nejaký cieľ, o niečo mu išlo, niečo kázal. Čo to bolo? Jeho smrť a zmŕtvychvstanie to nebolo.

Išlo mu o…

Ježiš kade chodil, tade hlásal príchod kráľovstva Božieho („Prišli až k nemu a zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal. On im však povedal: ‚Aj iným mestám musím zvestovať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný.‘“ – Lk 4,43). Dokonca aj svojich učeníkov posielal hlásať to isté („Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: … Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘“ – Mt 10,7).

Už ste o tom niekedy počuli? Počuli ste Otčenáš? Hovoria vám niečo slová „príď kráľovstvo tvoje“?

Pointa Ježišovho kázania bolo kráľovstvo Božie. Svoju službu začal potom ako bol uväznený Ján Krstiteľ. Vtedy Ježiš prišiel do Galilee a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo.“ (Mk 1,14)

Čo to znamená?

Biblia v princípe hovorí o tom, že tento vek, táto éra zla, krutosti a nespravodlivosti, v ktorej žijeme, raz skončí a nastane nová éra. Nastane večná éra, bude nové nebo a nová zem, kde bude sídliť spravodlivosť, pokoj a radosť („Podľa jeho prisľúbenia očakávame nové nebo a novú zem, v ktorých prebýva spravodlivosť.“ – 2 Pt 3,13).

Hovorí sa tomu kráľovstvo Božie, lebo v tej novej ére bude odstránené zo sveta všetko zlo a kraľovať bude spravodlivý a dobrý Boh skrze Ježiša. Obrazne nastane raj na zemi.

A prečo sa tak stane?

To preto, lebo Boh miluje ľudí a už sa na to, čo sa tu deje nedá pozerať. Už dlho sa tu na to nedá pozerať. Preto musel zomrieť jeho Syn („Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ – Jn 3,16).

Kto z nás sám nezažil nespravodlivosť? Komu sa nestala krivda? Komu nebolo ublížené? Boh chce, aby toto bolo zo sveta odstránené, aby to prestalo. Písmo sa o tom vyjadruje nasledovne:

(Zjv 21,3) A bude medzi nimi prebývať; oni budú jeho ľudom a sám Boh – ich Boh – bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku, ani bolesti viac nebude

Ježiš to vyjadril takto: „Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“ (Jn 10,10). Tu sa nejedná o to, že Boh chce, aby boli ľudia v tejto súčasnej ére závratne bohatí a nič im nechýbalo. Boh v tejto ére robí maximum preto, aby sa, čo najviac ľudí dostalo do tej druhej éry. Aby, čo najviac ľudí získalo večný život. A robí to rôznymi spôsobmi tak, aby zachoval slobodnú vôľu ľudí rozhodnúť sa pre večný život.

Kde to má háčik?

Ježiš totiž okrem toho, že hlásal, že bude lepšie, že prichádza nová éra, že prichádza kráľovstvo Božie, hlásal aj to, že cesta tam vedie jedine skrze neho samého. A to je problém.

Pre mnohých, ktorí veria na to, že existuje mnoho ciest k Bohu, je to obrovský problém. Ďalší problém pre nás ľudí je v tom ako Boh hodnotí rôzne ľudské náboženstvá a vykonávanie rôznych obradov a absolvovanie nejakých sviatostí. Ježiš nám hovorí, že Boží názor je takýto: „Zbytočne ma však uctievajú, lebo ako náuku učia ľudské príkazy.“ (Mt 15,9).

Ak to prvé bola tvrdá reč pre rôznych ezoterikov a humanistov, tak toto je rana pre rôznych náboženských ľudí, ktorí viac milujú ľuďmi vymyslené pravidlá, pozlátko sošiek a pekné obrazy ako to, čo nariaďuje Boh.

No a jóbove zvesti pokračujú…

Najväčším problémom, aby Boh mohol ľuďom darovať večný život je ich vlastná pýcha. Ježiš totiž okrem Božieho kráľovstva hlásal nasledovné: „Čiňte pokánie!“ Tak a to je masívny problém. Ľudia sa totiž pýtajú: „Ja mám činiť pokánie? Ja? Veď ja som dobrý človek.“

Tak a to je kameň úrazu pre obrovské masy. Uznať, že klaňanie sa sochám je modlárstvo? Nikdy! Uznať, že v sebe držím hnev a túžbu po pomste a nechcem odpustiť? V žiadnom prípade! Priznať si, že ma nezaujíma, čo hovorí Boh, ale si chcem žiť podľa seba? Ani mi na um nepríde! Vzdať sa všetkého falošného náboženstva a cirkevných pravidiel, ktoré protirečia Bohu a možno si tým znepriateliť rodinu? Ani za nič! Vzdať sa vlastného života a rozhodnúť sa, že mojim pánom bude odteraz Ježiš? Tak to určite nie!

Boh napomína, lebo určil deň…

Toto sú tie problémy, tam to viazne, tam sa to láme. Ako hovoril Ježiš: „Tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!“ (Mt 7,14). Málo, veru málo, je tých, čo sú ochotní vzdať sa tohto života v prospech toho budúceho.

Budúcnosť je však už určená, už je fixná, už je daná…

Tento svet, táto éra raz skončí. Potom bude súd, kde sa rozhodne o tom, kto bude žiť naveky v tej novej ére a kto nie. Ten, čo nie, tak ten zahynie v ohnivom jazere. Žiadny očistec a dodatočná šanca na nejaké dodatočné očisťovanie nebude. Buď vsadíš všetko na Ježiša a jeho ukončené dielo na kríži, ktoré jediné ťa môže dostať do kráľovstva Božieho a vyhráš alebo vsadíš na čokoľvek iné (vlastná dobrota, vlastné dobré skutky, falošné náboženstvá) a prehráš.

(Sk 17,30) Boh už teda nehľadí na časy nevedomosti a teraz ľudí napomína, aby všetci a všade robili pokánie. Lebo určil deň, keď bude spravodlivo súdiť celý svet skrze muža, ktorého ustanovil. Všetkým o tom poskytol spoľahlivý dôkaz, keď ho vzkriesil z mŕtvych.

Preto neváhaj. Teraz je deň príhodný, teraz je čas spasenia…