Mýtus o 33 000 protestantských denomináciách

1126x

Výzva rímskokatolíckym apologétom, aby činili pokánie z vlastnej nepoctivosti.

Úvod a vysvetlenie

Nedávno mi bol opäť raz pripomenutý totálne nefunkčný pro-katolícky argument o tom, že Sola Scriptura (základný princíp Reformácie) vyprodukoval desiatky tisíc protestantských denominácií.

Vraj na ňom jasne vidieť, že Reformácia zlyhala a jedine Rímskokatolícka cirkev je tá pravá cirkev.

Martin Luther

Dal som si preto námahu a voľne preložil jeden článok, ktorý na túto tému napísal James White, ešte v roku 2007. Dúfam, že pomôže pochopiť pravdu každému, kto tento blud hlása alebo mu nebodaj verí.

Kto je James White?

James White je riaditeľ Alpha and Omega Ministries, kresťanskej apologetickej organizácie so sídlom vo Phoenixe, v Arizone, USA. Je autorom viac ako dvadsiatich štyroch kníh, je profesorom, uznávaným debatérom a starším zboru Phoenix Reformed Baptist Church.

 

Začiatok článku

Ak ste niekedy počuli katolíckeho konvertitu na EWTN (katolícka televízna stanica v USA – pozn. prekladateľa) hovoriť o jeho „ceste domov“, tomuto argumentu ste sa určite nevyhli.

Ak ste niekedy čítali „príbehy obrátenia“ online, videli ste ho opakovať znova a znova a znova:

„Existuje iba jedna cirkev, Rím! Pozrite na protestantov! 33 000 denominácií a denne pribúdajú ďalšie! A prečo? Lebo Sola Scriptura!“

 

Al Kresta

Toto isté tvrdenie nájdete aj v knihách o rímskokatolíckych konvertitoch. Napríklad aj v kolekcii kníh Surprised by Truth, ktorú skompiloval Patrick Madrid (katolícky apologéta – pozn. prekladateľ).

Al Kresta, jeden z konvertitov, v prvej knihe z tejto kolekcie, napísal:

„Čudoval som sa ako protestantizmus, ktorý sa celosvetovo rozštiepil na viac ako 20 000 denominácií, môže byť tým, čo mal Ježiš na mysli v Jn 17:21, keď povedal, že práve jednota medzi učeníkmi bude to, na základe čoho svet spozná, že Syna poslal Otec.“

Treba si uvedomiť, že Kresta to napísal trochu dávnejšie. Ešte predtým ako toto číslo narástlo na dnešných 33 000.

Pre porovnanie, na stránke Catholic Answers, z roku 1998, nájdeme nasledovné:

„Jednu vec, ktorú však odmietajú, je akákoľvek záväzná autorita mimo Biblie. Výsledkom je, že zakaždým, keď vyjde nová štúdia kresťanských denominácií, rozdelenia je viac, nie menej. Dnes na celom svete existuje viac ako 26 000 rôznych denominácií, siekt a nezávislých cirkví. Rozdelili ich otázky týkajúce sa takých zásadných vecí akými sú napríklad Pánova Večera alebo také triviálne veci ako aké hudobné nástroje sa môžu počas zhromaždení používať.

Odporúčané: Dala nám Bibliu Katolícka cirkev?

 

Tim Staples

Ďalší človek, ktorý sa tomuto číslu venuje, a to vo veľkom, je Tim Staples (rímskokatolícky konvertita a apologéta – pozn. prekladateľa):

„Niečo to znamená, že od Reformácie pred viac ako 480 rokmi – formálnym princípom Reformácie bola Sola Scriptura – tu dnes máme viac ako 26 000 denominácií, ktoré sú od tohto princípu odvodené.

Svetová kresťanská encyklopédia v roku 1982 predpokladala, že v roku 1985 bude existovať 22 190 denominácií. A uviedla tiež, že čistý nárast bol 270 denominácií ročne (päť nových za týždeň). Ak predĺžime túto predpoveď do súčasnosti, máme dnes viac ako 26 000 denominácií.“

Uveďme si teraz zdroj, na ktorý sa Staples, Kresta a ďalší odvolávajú.

Je ním Svetová kresťanská encyklopédia (SKE), ktorej najnovšie vydanie je z roku 2001 (toto vydanie je stále najnovšie, SKE sa neskôr transformovala na Svetovú kresťanskú databázu, ktorá je prístupná online za poplatok – pozn. prekladateľ).

Majte prosím túto odvolávku na SKE stále na pamäti a pozrime sa ako Staples svoje pôvodné čísla po roku 2001 zaktualizoval:

„Podľa Písma je Cirkev konečným odvolacím súdom pre Boží ľud vo veciach viery, morálky a disciplíny. Niečo to znamená, že od Reformácie takmer pred 500 rokmi – reformácie, ktorá tvrdila, že Sola Scriptura je jej formálnym princípom – existuje teraz viac ako 33 000 protestantských denominácií. V Jánovi 10:16 Ježiš prorokoval, že bude „jedno stádo a jeden pastier“. Spoliehanie sa na Sola Scriptura nebolo však pri zavádzaní učenia alebo autority efektívne.“

 

Steve Ray

Človek, ktorý má tento číselný argument tiež veľmi rád, je Steve Ray. V jeho reakcii na nejaké otázky ohľadom Nanebovzatia Márie napísal:

„Našou autoritou nie je iba Biblia samotná. Ďakujeme za to Bohu a Katolíckej cirkvi. Len sa pozrite aký zmätok spôsobila táto vymyslená doktrína (Sola Scriptura) u protestantov. Ako sa rozdelili a roztýlili do 33 000 rozdielnych konkurečných skupín.“

Zdroj: Svetová encyklopédia kresťanstva (Oxford University Press, 2001), str. 10

Prosím všimnite si, že Ray udáva nielen presný zdroj, ale dokonca aj číslo strany (to bude ešte dôležité – pozn. prekladateľ)! Ďalej si prosím všimnite, že tvrdí, že číslo 33 000 sa týka iba protestantov.

luther-memorial-2443775_1280

Ba, čo viac, on za existenciu týchto 33 000 denominácií obviňuje priamo princíp Sola Scriptura.

A aby sme si boli istí, že toto je naozaj pozícia, ktorú Ray zastáva, pozrime sa na iné jeho vyjadrenie:

„Teraz čo? Kto vie? Zajtra sa môžu znovu rozdeliť a vznikne Prvá nová progresívna misijná baptistická cirkev a potom Druhá. A potom sa pravdepodobne rozdelí opäť do Najnovšej prvej progresívnej misijnej baptistickej cirkvi alebo Prvej svätej novej progresívnej misijnej baptistickej cirkvi. A potom k tým 33 000 protestantským denomináciám pridáme ďalšie sekty.“

No a iba minulý týždeň Steve Ray odpovedal v komentári istému Kevinovi toto:

„Jedným z problémov, ktorým čelím, Kevin, je, že patríš k jednej z 33 000 denomoninácií [sic], ktoré vzišli z Reformácie a venovať čas pochopeniu rôznych detailov, ktoré každá z nich obhajuje s množstvom presvedčení a tradícií by nebolo možné.“

Steve Ray teda opakovane tvrdí, že existuje 33 000 protestantských denominácií.

A opakovane povedal, že dôvod je Sola Scriptura. A tiež dal jasne najavo, že zdroj, z ktorého túto informáciu vraj čerpá, je Svetová katolícka encyklopédia.

 

Jednoduchá logika

Poďme teraz otestovať tento, často opakovaný, argument. Argument, ktorý sa nachádza v obrovskom množstve písomných a ústnych prejavov rímskokatolíckych apologétov.

Predtým, než sa pozrieme na zdroj tohto argumentu a problémy, ktoré s ním súvisia, je potrebné objasniť, že celý argument, ktorý sa tu predkladá, možno označiť len ako „falošný“. Snaha o jeho overenie a potvrdenie zlyhá na všetkých úrovniach. Skoky v použitej logike a argumentácii sú jednoducho obrovské.

mistake-1966460_1280

Zamerajme sa preto len na dva očividné problémy:

1. Ako presne chcú rímskokatolícki apologéti demonštrovať, že príčinou rozdelenia je práve Sola Scriptura?

Keď napríklad vidíme rôzne názory a rozdelenie v radoch rímskokatolíkov a vidíme medzi nimi silné nezhody aj v kľúčových otázkach, znamená to, že za tieto rozdielne pohľady obviníme magistérium?

Ak kresťan verí, že Písmo je pre neho dostatočnou autoritou v otázkach viery, ako z toho vyplýva to, že jeho zneužitie je argumentom proti jeho dostatočnosti? Jedno s druhým nesúvisí.

Písmo je úplne dostačujúce, ale ľudia sú stále hriešni. Ľudia sú stále nedokonalí. Ľudia sú stále nevzdelaní. A hlavne, ľudia majú stále svoje tradície. Takže zatiaľ čo katolícki apologéti predstierajú, že je predsa jasné, že za toto štiepenie je možné viniť práve Sola Scriptura, nie je to tak.

2. Len malé percento „protestantských“ cirkví sa dnes samo a vedome snaží vyznávať, nieto praktizovať, Sola Scriptura.

Skutočnosť je taká, že veľké množstvo nekatolíckych cirkví sa nielen, že nedrží princípu Sola Scriptura, ale naopak uznávajú koncepty, ktoré tento princíp priamo porušujú. Takže ako môže byť tento princíp obviňovaný za činy tých, ktorí ho ani nerešpektujú a ani mu neveria?

To sa samozrejme nedá.

V skutočnosti tie cirkvi, ktoré sa snažia vyznávať a uplatňovať Sola Scriptura, sú vo svojej teológii výrazne viac zjednotené než tie cirkvi, ktoré uznávajú niektorý externý inšpirovaný zdroj interpretácie alebo zjavenia.

Takže, aj keď tvrdenie „33 000 protestantských cirkví je dôsledok Sola Scriptura“ je bežné, to ešte neznamená, že je aj platné.

Existuje však ešte oveľa základnejší dôvod na odmietnutie tohto argumentu, ktorý často používajú ľudia ako Tim Staples alebo Steve Ray.

 

Je to jednoducho klamstvo

Kedykoľvek narazíte na konvertitu na iné náboženstvo, citujúceho nejaký zdroj, dám vám radu. Prečítajte si ten zdroj sami.

A, keď to urobíte v prípade Svetovej kresťanskej encyklopédie, zistíte, že takmer nič, čo povedali Steve Ray alebo Tim Staples alebo iní, ktorí sa pohybujú v ich kruhoch, by ste nikdy nemali brať doslovne. Nikdy.

Na strane 10 zdroja (SKE), ktorý cituje Ray sa totiž dočítame:

Celosvetové kresťanstvo malo (prvé číslo je z roku 1970, druhé z roku 2000):

  • 26 350 / 33 820 denominácií, resp. paradenominácií
  • 1 391 020 / 3 445 000 kongregácií, resp. cirkví
  • 1130 / 1888 miliónov kresťanov

rozdelených do dvoch celosvetových kategórií:

  • denominacionalizmus, počet 11 830
  • postdenominacionalizmus, počet 21 990

Je dôležité uvedomiť si, že číslo 33 820, ktoré používajú Ray, Staples a iní rímskokatolícki apologéti kombinuje všetky „denominácie“ v oboch kategóriach.

Keby však títo muži venovali aspoň trochu času prečítaniu si toho, čo je napísané na zvyšku citovanej strany, uvedomili by si, že to nie je zoznam „denominácií“, ktoré vzišli z protestantskej reformácie (aj keď znova, pre istotu, poznamenávam, že presne toto tvrdí Steve Ray, aj Tim Staples, tak ako to bolo zdokumentované vyššie).

Tiež si prosím uvedomte, že kategória „denominacionalizmus“ zahŕňa nielen protestantov, ale aj pravoslávnych a tiež rímskokatolíkov! A katolíckych denominácií uvádza tento zdroj neuveriteľných 242!

No a keby sa títo „naši“ úžasní rímskokatolícki výskumníci dočítali až na stranu 16, našli by to, že SKE uvádza:

  • 781 „ortodoxných“ denominácií a predpovedá 887 v roku 2025
  • 242 „rímskokatolíckych“ denominácií a predpovedá 245 v roku 2025

Vyšla niektorá z týchto skupín z Reformácie? Samozrejme, že nie. Namiesto toho je na strane 16 uvedená zovšeobecnená skupina „protestanti“ s počtom 8973 a s predpoveďou 9490 do roku 2025.

 

Úplné bludy

Ak sa tu pozastavíme, tak Steve Ray a Tim Staples vo svojom, často opakovanom, tvrdení zavádzajú. Skutočné čísla v zdroji, ktorý uvádzajú, sú iba zlomkom (27%) z nimi uvádzaných čísel. To znamená, že ich čísla sú nafúknuté o viac ako 300%!

news-2094394_1280, mýtus

Prečo je to tak?

Používajú referencie z druhej ruky bez toho, aby skúmali zdroje?

Alebo sú iba jednoducho nečestní?

Ale tu to nekončí. Keď začnete prechádzať zoznamom „protestantských“ denominácií, objavíte, že zahŕňa aj skupiny, ktoré sa doktríny Sola Scriptura vôbec nedržia. A tiež ďalšie, u ktorých to neprichádza v úvahu.

Lenže pozor…

Všetky tieto skupiny sú zahŕňané do ich čísla 33 820?!

 

???

Seriózne zmýšľajúci čitateľ preto môže prísť iba k jednému záveru:

Steve Ray, Tim Staples a zvyšok tejto rímskokatolíckej apologetickej komunity, ktorá si medzi sebou prehadzuje číslo 33 000 ako futbalovú loptu, sa bezhranične strápňuje vždy, keď tento mýtus zopakuje.

Je až bolestne zrejmé, že princíp Sola Scriptura nie je možné obviniť za číslo 33 000. Naopak veľká časť tých, ktorí sú uvedení v čísle 33 000, túto doktrínu dokonca ani len nevyznáva. A už vôbec ju vo svojich teologických vyhláseniach nepoužíva.

Žiadny čestný človek nemôže vo svetle týchto informácií naďalej využívať toto číslo tak, ako to pravidelne robia Ray a Staples a ostatní.

 

Záver

Vzhľadom na tieto fakty by som rád apeloval na všetkých rímskokatolíckych apologétov, vrátane ľudí ako Steve Ray a Tim Staples, ktorí vo svojich ústnych alebo písomných prejavoch vyhlasovali, že existuje 33 000 protestantských denominácií, aby otvorene a verejne odvolali svoje chybné tvrdenia a ospravedlnili sa.

A tiež, aby vysvetlili ako je možné, že sa odvolávali na zdroj, ktorý po bližšom preskúmaní absolútne vyvracia ich tvrdenia.

Bolo to tak, že iba neporozumeli tomu, čo si prečítali? Pozreli sa vôbec na svoj zdroj? Či iba prebrali túto citáciu ako „istú vec“ od niekoho iného? Ako tomu máme rozumieť?

 

Dodatok prekladateľa

Dúfam, že je to jasné…

Rímskokatolícki apologéti operujúci s číslami ako 26 000, 33 000, 40 000 alebo akýmkoľvek iným, podobným, číslom zrátavajú hrušky s jablkami. Za protestantskú denomináciu stojacu na princípe Sola Scriptura totiž považujú aj sami seba, Rímskokatolícku cirkev.

A to už je fakt trápne.

Koho by zaujímalo pokračovanie, tu je odkaz na to ako Steve Ray nie je v stave uznať svoju chybu alebo ako sa Tim Staples drží tohto mýtu aj dva roky po uverejnení pôvodného článku.

Závan zdravého rozumu je článok z rímskokatolíckeho prostredia s výstižným názvom:

Musíme prestať hovoriť, že existuje 33 000 protestantských denominácií

Ak si ho náhodou prečítate a zaujme vás v ňom odkaz na Pavlove listy a súkromný výklad Písma, určite si potom, pre utvorenie obrazu, prečítajte aj tento: Kto v katolíckej cirkvi má autoritu interpretovať Písmo?

Sám pre seba si tu pridávam ešte jeden zaujímavý odkaz: The Facts and Stats on „33,000 Denominations“