Môj príbeh | Miroslav Knap

(Tento list bol poslaný fárarovi ako príloha oficiálneho oznámenia o vystúpení z katolíckej cirkvi.)

Vážený pán farár,

rád by som sa Vám pokúsil stručne vysvetliť motívy k tomuto môjmu kroku. Bude to spontánne rozprávanie o mojej ceste a možno to bude pre Vás na zamyslenie alebo ako inšpirácia pre ďalšie Vaše rozhovory alebo kázne.

Moje rozhodnutie vystúpiť z RKC nebolo náhle. Niekoľko rokov, a asi posledné tri roky intenzívne, som sa často pýtal otázky o Bohu, o živote, o smrti, o cirkvi, o pravde, z pohľadu veriaceho človeka. A paradoxne, odpovede nebolo až také ťažké nájsť, hlavne z pohľadu cirkevných. Čo bolo postupne prekvapujúce, tak tie odpovede neboli jednotné a často krát až protichodné.

Veľmi často a intenzívne som zvažoval podľa čoho a komu viac veriť? Hľadal som pevný bod, o ktorý sa oprieť. Autoritu, ktorá sa nemení. Vo svojom hľadaní som prišiel až na začiatok, k Božiemu slovu. Začal som čítať a študovať Bibliu, lebo sa priznám, že som ju dovtedy málo poznal. Veľmi ma povzbudila Ježišova veta z Matúša:

(Mt 22,29) Blúdite, lebo nepoznáte Písma ani Božiu moc.

A pomocou Ducha Svätého som uveril, že Biblia je skutočné Božie slovo, ktoré treba brať veľmi vážne. Pre mňa Sväté Písmo je aj meradlom pravdy. Keď Ježiša na púšti pokúšal satan, tak Ježiš mu, pri každom jednom pokúšaní, odpovedal „je napísané …“. Odvolával sa na Sväté písmo. Veľa miest v Božom slove ma ďalej povzbudzovalo, aby som bol verný Svätému písmu viac ako tradícii. … Tu už asi tušíte, čo sa to vo mne dialo.

Rozdiel medzi Písmom a učením RKC

Začal som viac a viac porovnávať Božie slovo a RKC. Asi najviac mi rezonovali tie slová v Svätom písme, ktoré hovoria o spasení. O tom, či bude nejaký očistec.

church-681933_1280

Tie slová, …

  • kde druhé Božie prikázanie veľmi dôrazne varuje, že jedine Bohu sa máme klaňať a jeho uctievať.
  • kde Ježiš jednoznačne varoval, kto je náš Svätý Otec
  • kde Ježiš jednoznačne odmietal ľudské tradície

Tie verše, kde sa píše:

  • či Ježišova obeta je dokonalá
  • ako má vyzerať cirkev, kto je hlava cirkvi, o modlárstve, atď.

Je toho pomerne veľa, kde som si musel dať úprimnú otázku, či veriť Božiemu slovu alebo ľudským tradíciám. V tom čase som sa pýtal, že keby ma Boh súdil, súdil by ma podľa svojho Božieho slova alebo ľudských tradícií (katechizmu RKC)?

Rozhodnutie

Bolo to náročné a úprimné dlhoročné hľadanie, kde napokon prišlo aj rozhodnutie. Rozhodol som sa pre poslušnosť Božiemu slovu.

(Jn 14,23) Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo 

Spolu s tým som prišiel do štádia, ktoré sa v Biblii spomína ako znovuzrodenie alebo obrátenie. „Amen, amen ti hovorím. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie.“ (Ján 3:3)(2 Kor 5:17). Uvedomujem si, že s mojím poznaním Svätého písma, už mi svedomie nedovoľuje sa zúčastňovať na sviatostiach, ktoré nie sú biblické. Nemôžem akceptovať pápeža za hlavu cirkvi, lebo by som musel zaprieť to, čo hovoril Ježiš. Už sa nemôžem klaňať a uctievať ničomu inému ako Bohu.

Som presvedčený, že RKC neučí správne o Bohu, nedrží sa pravdy evanjelia milosti a nevedie ľudí do večného života. Už sa neviem vrátiť späť a preto som po zrelom a dôslednom uvážení dospel k rozhodnutiu, že rady katolíckej cirkvi opustím. Chcel by som ďalej žiť životom biblického kresťana. Človeka, …

  • pre ktorého jediná autorita v otázkach viery je Sväté písmo
  • ktorý verí, že jediný vykupiteľ je Kristus a on je jediný prostredník medzi Bohom a človekom (1Tim 2:5)
  • ktorý verí, že spasení sme jedine na základe Božej milosti skrze výkupne dielo Ježiša Krista a nie vlastnými zásluhami alebo skutkami (Jn 1:12; Ef 14-7; 2:8-10; 1Pt 1:18-19)
  • ktorý verí, že jedine Bohu patrí sláva

Záver

Ďakujem veľmi pekne, že ste sa dočítali až na koniec. Nechcem veľa písať, ale budem vďačný za akúkoľvek mieru pochopenia. Uvedomujem si, že toto všetko čo píšem, môže vo Vašich očiach vyznieť opovážlivo, no i tak sa odvažujem Vás prosiť, aby ste i Vy sami skúmali učenie a prax Vašej cirkvi a dôsledne ho porovnali s Božím slovom, či tam skutočne nie sú medzi nimi vážne rozpory a to dokonca takej povahy, že sa dotýkajú samotného evanjelia a toho, ako len hriešny človek môže získať večný život. Zo srdca Vám prajem všetko dobré.

S pozdravom,
Miroslav Knap

 

Pozn: Pre lepšiu čitateľnosť na internete bol list doplnený o väčšie štruktúrovanie, zvýraznenia, nadpisy a obrázok.

biblickykrestan.sk
biblickykrestan.sk

Biblický kresťan je niekto, kto Bibliu považuje za jedinú, neomylnú a plne dostačujúcu autoritu pre svoj život a neuznáva žiadne doplnky, ktoré by mali rovnakú váhu a dôležitosť. Biblický kresťan nekladie na roveň Biblie, na roveň slov Boha, svoje vlastné tradície ako katolíci, Whiteovej proroctvá ako adventisti, knihu Mormon ako mormoni a podobne.