Nie je Biblia ako Biblia

1403x

Zoznam slov a celých veršov, ktoré chýbajú alebo sú pozmenené v katolíckej biblii. Na rozdiel od prekladu prof. Roháčka. Toto je iba čiastočný výber, nie kompletný zoznam. Osobne som všetky uvedené rozdiely skontroloval.

Verše, ktoré v katolíckej Biblii úplne chýbajú

 • Matúš 17:21
 • Matúš 18:11
 • Matúš 23:14
 • Marek 7:16
 • Marek 9:44
 • Marek 9:46
 • Marek 11:26
 • Marek 15:28
 • Lukáš 17:36
 • Ján 5:4
 • Skutky 8:37
 • Skutky 15:34
 • Skutky 24:7
 • Skutky 28:29

Pozmenené verše

 • 1 Jánov 5:7 (verš 7 chýba; verš 8 je rozdelený na dva = 7+8, čím sa vypĺňa medzera; podobnú úpravu používajú jehovisti)
 • Rimanom 16:24 (verš 24 chýba; verš 23 je rozdelený na dva = 23+24)
 • Ján 20:17 (namiesto „nedotýkaj sa ma“ je „už ma nedrž“)

Chýbajúca časť verša

 • Lukáš 4:4 („ale na každom slove Božom“)
 • Lukáš 4:18 („poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom“)
 • Ján 6:69 („si ty Kristus, ten Syn živého Boha“)
 • Efežanom 3:14 („nášho Pána Ježiša Krista“)
 • Efežanom 3:9 („skrze Ježiša Krista“)

Chýbajúce slová

 • Marek 9:29 (slovo „pôst“)
 • 1 Korinťanom 7:5 (slovo „pôst“)
 • Marek 13:33 (slovo „modlitba“)
 • Títovi 1:4 (slovo“milosrdenstvo“)

Vynechané slovo – svätý

Toto napomáha tomu, že sa mení definícia svätca. Už to nie je každý pravý a živý kresťan, ale špeciálne vybraní mŕtvi ľudia.

 • Títovi 1:8 (chýba slovo „svätý“)
 • 2 Petrov 1:21 (namiesto „svätí Boží ľudia“ je uvedené „ľudia poslaní od Boha“)
 • 1 Solúnčanom 5:27 (namiesto „svätým bratom“ je iba „bratom“)
 • Júdov 1:1 (chýba slovo „posväteným“)
 • Zjavenie 15:3 (namiesto „Kráľ svätých“ je „Kráľ národov“)

Pritom z iných veršov (uvedených aj v katolíckej Biblii) je úplne jasné, že za svätých boli považovaní všetci živí kresťania, nie pár špeciálne vybraných mŕtvych ľudí:

 • Skutky 9:13
 • Skutky 9:32
 • Skutky 26:10
 • Filipanom 4:21
 • atď

Spolu 67 krát sa v Biblii uvádza slovo svätí a myslia sa tým vždy iba živí ľudia.

Vynechané slovo – Kristus

(1 Jn 2,22) A kto je lhár, ak nie ten, kto zapiera, že Ježiš nie je Kristus? To je ten antikrist, kto zapiera Otca i Syna.

Katolícka biblia samozrejme nezapiera, že Ježiš je Kristus. Ale to ani nijako nevyzdvihuje. Nie je to čudné od organizácie, ktorá tvrdí, že Krista zastupuje?

 • Skutky 19:4
 • 1 Korinťanom 9:1
 • 1 Ján 1:7
 • Zjavenie 1:9 – vynechané 2x
 • Zjavenie 12:7
 • Židom 3:1
 • Galaťanom 4:7
 • Skutky 9:20
 • Filipanom 4:13
 • Rimanom 1:16
 • Skutky 15:11
 • Skutky 16:31
 • Skutky 8:37 – chýba celý verš
 • 2 Korinťanom 11:31
 • 1 Tesaloničanom 3:11
 • 2 Tesaloničanom 1:8
 • Galaťanom 4:7
 • 1 Korinťanom 5:4 – vynechané 2x

Prečo má katolícka Biblia problém uviesť, že Ježiš je Kristus a „nepravé“ Biblie s tým nemajú problém?


(Jn 8,31) Keď vy zostanete v mojom slove, vpravde ste mojimi učeníkmi a poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.