Nie je Biblia ako Biblia

22.12. 2015Michal Prno772x

Zoznam slov a celých veršov, ktoré chýbajú alebo sú pozmenené v katolíckej biblii. Na rozdiel od prekladu prof. Roháčka. Toto je iba čiastočný výber, nie kompletný zoznam. Osobne som všetky uvedené rozdiely skontroloval.

Verše, ktoré v katolíckej Biblii úplne chýbajú

 • Matúš 17:21
 • Matúš 18:11
 • Matúš 23:14
 • Marek 7:16
 • Marek 9:44
 • Marek 9:46
 • Marek 11:26
 • Marek 15:28
 • Lukáš 17:36
 • Ján 5:4
 • Skutky 8:37
 • Skutky 15:34
 • Skutky 24:7
 • Skutky 28:29

Pozmenené verše

 • 1 Jánov 5:7 (verš 7 chýba; verš 8 je rozdelený na dva = 7+8, čím sa vypĺňa medzera; podobnú úpravu používajú jehovisti)
 • Rimanom 16:24 (verš 24 chýba; verš 23 je rozdelený na dva = 23+24)
 • Ján 20:17 (namiesto „nedotýkaj sa ma“ je „už ma nedrž“)

Chýbajúca časť verša

 • Lukáš 4:4 („ale na každom slove Božom“)
 • Lukáš 4:18 („poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom“)
 • Ján 6:69 („si ty Kristus, ten Syn živého Boha“)
 • Efežanom 3:14 („nášho Pána Ježiša Krista“)
 • Efežanom 3:9 („skrze Ježiša Krista“)

Chýbajúce slová

 • Marek 9:29 (slovo „pôst“)
 • 1 Korinťanom 7:5 (slovo „pôst“)
 • Marek 13:33 (slovo „modlitba“)
 • Títovi 1:4 (slovo“milosrdenstvo“)

Vynechané slovo – svätý

Toto napomáha tomu, že sa mení definícia svätca. Už to nie je každý pravý a živý kresťan, ale špeciálne vybraní mŕtvi ľudia.

 • Títovi 1:8 (chýba slovo „svätý“)
 • 2 Petrov 1:21 (namiesto „svätí Boží ľudia“ je uvedené „ľudia poslaní od Boha“)
 • 1 Solúnčanom 5:27 (namiesto „svätým bratom“ je iba „bratom“)
 • Júdov 1:1 (chýba slovo „posväteným“)
 • Zjavenie 15:3 (namiesto „Kráľ svätých“ je „Kráľ národov“)

Pritom z iných veršov (uvedených aj v katolíckej Biblii) je úplne jasné, že za svätých boli považovaní všetci živí kresťania, nie pár špeciálne vybraných mŕtvych ľudí:

 • Skutky 9:13
 • Skutky 9:32
 • Skutky 26:10
 • Filipanom 4:21
 • atď

Spolu 67 krát sa v Biblii uvádza slovo svätí a myslia sa tým vždy iba živí ľudia.

Vynechané slovo – Kristus

(1 Jn 2,22) A kto je lhár, ak nie ten, kto zapiera, že Ježiš nie je Kristus? To je ten antikrist, kto zapiera Otca i Syna.

Katolícka biblia samozrejme nezapiera, že Ježiš je Kristus. Ale to ani nijako nevyzdvihuje. Nie je to čudné od organizácie, ktorá tvrdí, že Krista zastupuje?

 • Skutky 19:4
 • 1 Korinťanom 9:1
 • 1 Ján 1:7
 • Zjavenie 1:9 – vynechané 2x
 • Zjavenie 12:7
 • Židom 3:1
 • Galaťanom 4:7
 • Skutky 9:20
 • Filipanom 4:13
 • Rimanom 1:16
 • Skutky 15:11
 • Skutky 16:31
 • Skutky 8:37 – chýba celý verš
 • 2 Korinťanom 11:31
 • 1 Tesaloničanom 3:11
 • 2 Tesaloničanom 1:8
 • Galaťanom 4:7
 • 1 Korinťanom 5:4 – vynechané 2x

Prečo má katolícka Biblia problém uviesť, že Ježiš je Kristus a „nepravé“ Biblie s tým nemajú problém?


(Jn 8,31) Keď vy zostanete v mojom slove, vpravde ste mojimi učeníkmi a poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.

Michal Prno
Michal Prno

Odmalička som bol vedený ku katolíckej viere. Nič iné som nepoznal a nič iné mi ani nechýbalo. Bol som miništrant, neskôr kostolník a stále katolík. V roku 2010 som po istých udalostiach došiel k názoru, že funkcia pápeža nemá s Bibliou nič spoločné a prestal som chodiť do kostola. Nasledovalo hľadanie a tápanie, motanie sa v kruhu a pokračujúci duchovný úpadok, ktorý začal ešte, keď som bol katolíkom. Úplné dno svojej zvrátenosti som dosiahol začiatkom apríla 2015. Celý môj príbeh si môžeš prečítať tu.

(Mt 7,21) Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach.

Informáciu o autorských právach nájdeš tu. Chceš mi niečo odkázať? Pokračuj sem. Zaujímajú ťa nové články? Dám ti vedieť!