Kto v katolíckej cirkvi má autoritu interpretovať Písmo?

1035x

Milý katolík, ako vieš, že Katolícka cirkev je tá pravá cirkev? Ako vieš, že práve ona má autoritu odpúšťať hriechy, vysluhovať sviatosti a interpretovať Písmo?

Je to preto, lebo veríš, že katolícka cirkev je tá pravá alebo pretože ona ti hovorí, že je tá pravá? Ak preto, lebo ona to hovorí, je to dostatočný dôvod? Ak áno, čo urobíš potom, keď iná cirkev vyhlási, že ona je tá pravá? Stačí si pravosť nárokovať? Samozrejme, že nie. Na druhej strane, ak iba veríš čomukoľvek, čo o sebe tvrdí Katolícka cirkev, potom neexistuje spôsob ako overiť, či je naozaj pravá alebo falošná. Pretože vždy budeš veriť iba tomu, čo povie. A tak, ak by aj existovala určitá šanca, že je falošná, nikdy sa to nedozvieš.

Najčastejšia odpoveď

Najčastejšia odpoveď, ktorú som počul od katolíkov ako dôvod, prečo je ich cirkev tá pravá je ten, že Ježiš dal apoštolom autoritu učiť pravdu, odpúšťať hriechy, vysluhovať sviatosti a interpretovať Písmo.

church-1024315_1280

Ak s tým súhlasíš a toto je tvoja pozícia a tvoj názor, tak potom otázka znie, prečo je toto tvoja pozícia? Odkiaľ si získal predstavu, že Ježiš dal apoštolom apoštolskú autoritu? Je to iba preto, lebo Katolícka cirkev si nárokuje túto autoritu alebo je v tom niečo viac?

Nie je to preto, lebo otvoríš Bibliu a cituješ verše ako …

  • Mt 16,18-19: A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. 19 Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“
  • Jn 20,22-23: Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. 23 Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“
  • 1 Kor 11,2: Chválim vás, že vo všetkom na mňa pamätáte a zachovávate moje učenie, ako som vám ho odovzdal.
  • 2 Tim 1,13-14: Maj za vzor zdravých slov to, čo si počul odo mňa, vo viere a v láske, ktoré sú v Kristovi Ježišovi. 14 Zverený poklad chráň mocou Ducha Svätého, ktorý v nás prebýva.

Je to kvôli veršom ako sú tieto, na základe ktorých veríš, že Katolícka cirkev je tá pravá cirkev?

Logické súvislosti

Ak áno, potom mám pre teba niekoľko otázok:

  1. Kto ti dal autoritu interpretovať tieto verše Božieho Slova?
  2. Ako vieš, že tvoja interpretácia Písma je správna?
  3. Je toto tvoj súkromný výklad Písma?
  4. Interpretuješ si tieto verše súkromne, sám pre seba a bez autority, ktorú má Katolícka cirkev?
  5. Ak z uvedených veršov vyvodzuješ, že Katolícka cirkev je tá pravá, znamená to, že rozhodnutie o pravosti Katolíckej cirkvi robíš ty na základe svojej súkromnej interpretácie?

Ak odpovedáš, že ty iba čítaš, čo Písmo hovorí, tak potom keď ja robím to isté a prídem k názoru, že Katolícka cirkev nie je tá pravá cirkev, nemôžeš so mnou argumentovať, pretože robím presne to isté, čo ty, čítam Písmo. Ale ak hovoríš, že ja sa mýlim a ty máš pravdu, ako to môžeš tvrdiť bez toho, aby si presadzoval vlastnú autoritu a schopnosť vykladať Písmo?

Pretože, ak veríš, že Katolícka cirkev je tá jediná pravá cirkev a iba ona má autoritu interpretovať Písmo, tak ty potom nemáš svoju vlastnú autoritu interpretovať Písmo. Nemáš možnosť si Písmo akokoľvek vysvetliť. V opačnom prípade ide o „súkromný výklad Písma“. Preto, ak čítaš verše uvedené vyššie a tvoja interpretácia je, že Katolícka cirkev je tá pravá cirkev, potom si vlastne celú Katolícku cirkev podriadil správnosti svojho výkladu.

Vidíš problém tvojej pozície? Vyžaduje sa od teba, aby si sa podriadil čomukoľvek, čo ti Katolícka cirkev povie, že je pravda. Ty napriek tomu robíš opak, keď sa sám pozeráš na Písmo a použiješ svoj „súkromný výklad Písma“ na to, aby si zhodnotil, že Katolícka cirkev je tá pravá.

Prevzaté, preložené a doplnené podľa: Who has the authority to interpret Scripture in Roman Catholicism? | Matt Slick, carm.org