Katolíci by mali veriť svojmu prvému pápežovi

889x

Vzhľadom na to, že katolíci sú učení, že Peter bol ich prvý pápež, vytvoril som niekoľko otázok, aby som trochu osvetlil jeho teológiu a náuku o spasení. Autor: Stephen Meehan

 

Úvod

Apoštol Peter hral v prvotnej cirkvi prominentnú úlohu. Hneď ako opustil svoju kariéru rybára, aby nasledoval Krista, stal sa rybárom ľudí. Niektoré z jeho kázní sú zaznamenané v Skutkoch apoštolov a jeho dve epištoly (listy) sú zahrnuté do Bohom inšpirovaného Písma.

Vzhľadom na to, že katolíci sú učení, že Peter bol ich prvý pápež, vytvoril som niekoľko otázok, aby som trochu osvetlil jeho teológiu a náuku o spasení. Všetky odpovede pochádzajú z jeho listov a kázaní. Modlím sa za to, aby tí z nás, ktorí boli posvätení pravdou zdieľali tieto pravdy so svojimi katolíckymi priateľmi a drahými ľuďmi.

 

Zoznam otázok

 • Peter, bol si prvým pápežom a najvyššou hlavou cirkvi v prvom storočí?
 • Si skalou, na ktorej Ježiš postavil svoju cirkev?
 • Bol si neomylný?
 • Máme vyznávať svoje hriechy kňazovi?
 • Máme sa modliť k Márii a k svätým?
 • Môže byť niekto spasený mimo Pána Ježiša Krista?
 • Čo by si povedal pápežovi Františkovi, ktorý učí, že ateisti môžu nasledovať svoje svedomie a prísť tak do neba?
 • Môže si byť niekto istý, že obdrží večný život?
 • Je možné kúpiť si odpustky alebo Božiu milosť a získať tak odpustenie hriechov?
 • Môže byť osoba znovuzrodená krstom?
 • Má byť Ježiš Kristus opakovane použitý ako obeta za hriechy počas omše?
 • Sú katolícki kňazi potrební ako prostredníci medzi Bohom a ľuďmi?
 • Má byť Ježiš zobrazovaný ako mŕtvola stále visiaca na kríži alebo ako dieťa v Máriinom náručí?

 

Otázky a odpovede

Peter, bol si prvým pápežom a najvyššou hlavou cirkvi v prvom storočí?

(1 Pt 5,1-3) Starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší … [p]aste Božie stádo.

Si skalou, na ktorej Ježiš postavil svoju cirkev?

(1 Pt 2,4,7-8) Prichádzajte k nemu, k živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny … Kameň, čo stavitelia zavrhli, sa stal kameňom uholným, kameňom úrazu a skalou pohoršenia.“ Oni naň narážajú, lebo neveria slovu.

Bol si neomylný?

Pavol sa mi postavil zoči-voči, lebo som nepostupoval podľa pravdy evanjelia: (Gal 2,11-14) Ale keď prišiel Kéfas do Antiochie, zoči-voči som sa postavil proti nemu, lebo si zaslúžil pokarhanie.  … Keď som videl, že nepostupujú priamo, podľa pravdy evanjelia, povedal som Kéfasovi pred všetkými

Máme vyznávať svoje hriechy kňazovi?

(Sk 8,22) Rob teda pokánie z tejto svojej neprávosti a pros Pána, azda ti odpustí.

Máme sa modliť k Márii a k svätým?

(Sk 8,22) Pros Pána.

Môže byť niekto spasený mimo Pána Ježiša Krista?

(Sk 4,12) A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.“

Čo by si povedal pápežovi Františkovi, ktorý učí, že ateisti môžu nasledovať svoje svedomie a prísť tak do neba?

(2 Pt 2,1) [B]udú medzi vami falošní učitelia, ktorí … budú zapierať Pána, ktorý ich vykúpil, a tým privedú na seba náhlu záhubu

Môže si byť niekto istý, že obdrží večný život?

(1 Pt 1,3-5) Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista … nás … vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej, pre neporušiteľné, nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo. Ono sa uchováva pre vás v nebi. Vás Božia moc vierou chráni pre spásu

Je možné kúpiť si odpustky alebo Božiu milosť a získať tak odpustenie hriechov?

(1 Pt 1,18-19) Veď viete, že ste [boli] vykúpení nie porušiteľným striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista

Môže byť osoba znovuzrodená krstom?

Jediná cesta znovuzrodenia je neporušiteľné semeno: (1 Pt 1,23) Veď ste sa znovurodili … z neporušiteľného: Božím slovom, živým a večným.

Má byť Ježiš Kristus opakovane použitý ako obeta za hriechy počas omše?

(1 Pt 3,18) Kristus raz navždy trpel za hriechy

Sú katolícki kňazi potrební ako prostredníci medzi Bohom a ľuďmi?

(1 Pt 2,9) [V]y ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla.

Má byť Ježiš zobrazovaný ako mŕtvola stále visiaca na kríži alebo ako dieťa v Máriinom náručí?

(1 Pt 3,21-22) [Ježiš Kristus] vystúpil do neba, je po Božej pravici a podriadení sú mu anjeli, mocnosti a sily.

 

Záver

Existuje vážny kontrast medzi Bohom inšpirovaným učením Petrovým a omylnými a bezbožnými názormi pápeža Františka. Obrovský rozdiel medzi inštrukciami týchto dvoch mužov, ktorým katolíci hovoria „pápež“ ukazuje ako veľmi sa Katolícka cirkev odlúčila od viery apoštolov. Nech nám dá Boh veľký súcit pre mnohé obete náboženských podvodov.