Dúhový PRIDE | Humanizmus vs Biblia

1280x

Nadácia otvorenej spoločnosti na svojej FB stránke zdieľala nebiblický názor evanjelického teológa Ondreja Prostredníka na Dúhový PRIDE. Zaujalo ma to a takto som reagoval v komentároch.

Príspevok na stránke nadácie

Evanjelický teológ Ondrej Prostredník napísal k blížiacemu sa Dúhovému PRIDE-u:

Aby sa niečo pohlo, budú si svoju domácu úlohu musieť urobiť aj slovenské cirkvi. Ich biskupi a čelní predstavitelia by sa mali prestať správať ako populistickí politici, ktorí svoj vplyv budujú na ochrane zvereného stáda pred morálnym rozvratom.

Mali by veriacim začať vysvetľovať, že túžba ľudí s menšinovou sexuálnou orientáciou po živote vo vernom, usporiadanom a právne uznanom vzťahu nie je hriech ohrozujúci rodinu.

Tiež by mali vedieť nahlas povedať, že biblické texty neodsudzujú to, čo dnes na základe výskumu označujeme ako homosexuálnu orientáciu. A že títo ľudia, ktorí sú takto Bohom stvorení, majú mať možnosť žiť vo vernom vzťahu založenom na láske.

Napokon, mali by verejnosti ukázať, že ľudí žijúcich v takýchto vzťahoch si vážia. Aj preto pôjdem v sobotu na Dúhový PRIDE.

Duhovy PRIDE - Ondrej Prostrednik, NOSOSF

 

Môj komentár

Existujú dva pohľady:

  1. pohľad humanizmu
  2. pohľad Boha

Z pohľadu humanizmu je uznanie a rešpektovanie celej škály sexuálnych prejavov výborná vec. Každý si môže robiť, čo chce.

Z pohľadu Boha je akákoľvek odchýlka od monogamnej heterosexuality prestúpenie jeho pravidiel.

V princípe ide o to čomu veríme o vzniku tohto sveta. Pretože sú opäť dve možnosti:

  1. Verím v evolúciu a big bang
  2. Verím v stvorenie sveta Bohom

To, že si málokto prizná, že evolúcia a big bang je náboženstvo = musí sa tomu veriť, lebo sa to nedá dokázať vedeckou metódou (vedecká metóda vyžaduje opakovateľnosť), je iná vec.

ad 1. A teda, ak verím, že tento svet vznikol výbuchom ničoho (iracionálne, ale čo už), tak sa nakoniec prikloním k tomu, že akýkoľvek sexuálny prejav je akceptovateľný. Lebo neexistuje autorita, ktorá by rozhodla, čo je a čo nie je správne, resp. normálne. Pretože všetci sme si rovní.

ad 2. Ak verím, že tento svet je stvorený Bohom, potom je jasné, čo musím urobiť. Prečítať si Písmo, v ktorom presne hovorí, čo je a čo nie je preňho akceptovateľné a držať sa toho.

 

A čo hovorí Biblia o homosexualite?

V prvom rade si treba uvedomiť, že pre kresťanov teraz platí iba Nový zákon. Odvolávať sa na Starý zákon a kameňovanie za rôzne hriechy, ktoré bolo mimochodom praktizované iba medzi židmi, nie univerzálne voči nežidom, je nesprávne.

Takže, čo hovorí Nový zákon o homosexualite?

  1. Boh ju odmieta (Rim 1,26n)
  2. Každému ponúka možnosť zbaviť sa jej (a nielen jej, ale každej odchýlky od monogamnej heterosexuality) tým, že sa narodí znova.

Už takmer 2000 rokov tu táto možnosť je:

(1 Kor 6,11) Alebo či neviete, že nespravodliví nezdedia kráľovstva Božieho? Nemýľte sa, ani smilníci ani modlári ani cudzoložníci ani mäkci ani samcoložníci 10 ani zlodeji ani lakomci ani opilci ani nadávači ani dráči nezdedia kráľovstva Božieho. 11 *A to ste boli* niektorí, ale ste sa umyli, ale ste posvätení, ale ste ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha.

Zbavenie sa akejkoľvek sexuálnej aj nesexuálnej závislosti a rôznych fetišov je totiž bonus k získaniu večného života.

Svedkov tejto reality, ktorú sekulárny svet odmieta a hovorí, že sexuálna orientácia alebo fetiš je vrodený a nedá sa zmeniť, je mnoho.

Boh dokáže všetko. Je to jeho svet, ním vytvorený.

Boh (nie pán farár) totiž zachraňuje každého, kto má záujem. Homosexuálov, feťákov, zlodejov, klamárov, transľudí, smilníkov, cudzoložníkov, opilcov, prostitútky, fetišistov, new age vyznavačov, kohokoľvek. Každého chudáka, ktorý sa pred ním pokloní a poprosí.

Pre ďalšie dôkazy si treba nájsť videá napríklad „homosexuals saved by jesus“ a podobne.

 

Pokračovanie

Reakciu, ktorú som dostal a následnú diskusiu si môžete prečítať priamo na FB stránke NOS (Nadácia otvorenej spoločnosti = Open Society Foundation), prípadne pozrieť ako obrázok tu.