Doplň vetu: „Som katolík, lebo…“

25.12. 2017Michal Prno1273x

Prečo si vlastne katolík? Máš odpoveď? Poviem ti tri dôvody bežného katolíka plus jeden postoj „poctivého“ katolíka.

1. Milióny kňazov a biskupov

Tento argument je asi najbežnejší. Vychádza z lenivosti a pohodlnosti. Ja mám niečo skúmať? Čítať Bibliu? Veď to za mňa urobilo toľko miliónov katolíckych kňazov a biskupov. Oni to už všetko preskúmali, ja nemusím.

Naozaj?

Bazilika sv. Petra (Som katolík, lebo...)

Moja skúsenosť je, že katolícki kňazi toho veľa nevedia. Teda, čo sa týka Biblie, histórie cirkvi atď. Vedia veľa o rímskokatolíckych obradoch. Lenže obradníctvo nikoho nezachráni. Môžem chodiť denne na spoveď, modliť sa niekoľko ružencov a navyše sa aj kúpavať vo svätenej vode a nič.

V deň súdny mi to na úžitok nebude, skôr na škodu. Pretože ani jedna z týchto troch vecí:

  • spoveď
  • modlenie sa ruženca (modlenie sa k Márii)
  • svätená voda

sa vo Svätom Písme nedá nájsť. To znamená, že Boh o nich nikdy nehovoril. Sú to výmysly ľudí, ak nie rovno povery.

 

2. Všetci v rodine sú katolíci

Ďalší úplne nelogický argument. Uvedomili ste si niekedy, že všetci členovia Ježišovej rodiny boli židia? Dokonca si mysleli, že Ježišovi preskočilo:

(Mk 3,21 – katolícky preklad) Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“

Mal sa aj on prispôsobiť rodine? Alebo sa mal prispôsobiť Peter? Alebo Pavol? Či snáď Ján?

 

3. Katolíkom som sa narodil, katolíkom aj ostanem

Ľudia majú radi tradície. Radi o sebe povedia, že zachovali vieru otcov. To isté si mysleli židia, ktorí radi o sebe prehlasovali, že ich otec je Abrahám. Teda, že oni sú tí praví a správni.

Katolícky krst (Som katolík, lebo...)

Ako na to reagoval Ježiš? Takto (debata so židmi, Jn 8,37n – katolícky preklad):

– Viem, že ste Abrahámovo potomstvo; a chcete ma zabiť, lebo sa moje slovo vo vás neujíma. Ja hovorím o tom, čo som videl u Otca. Aj vy robíte to, čo ste počuli od otca.

– Naším otcom je Abrahám.

– Keby ste boli Abrahámovými deťmi, robili by ste skutky Abrahámove. No vy ma chcete zabiť – človeka, ktorý vám povedal pravdu, čo som počul od Boha. To Abrahám nerobil. Vy robíte skutky svojho otca.

– My sme sa nenarodili zo smilstva; máme len jedného otca, Boha.

– Keby bol vaším otcom Boh, milovali by ste ma (Ježiša miluje iba ten, kto ostríha jeho prikázania – porov. Jn 14,21), lebo ja som z Boha vyšiel a od neho prichádzam. Neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal. Prečo nechápete moju reč? Preto, že nemôžete počuť moje slovo. Vaším otcom je diabol

Nie je dôležité počúvať a nečiniť, ale počúvať a činiť (držať sa Biblie). Kto sa nedrží Biblie, je podľa Ježiša „hlupák“:

(Mt 7,26 – katolícky preklad) A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku.

Nie je tam napísané, že hlupákom je ten, kto neposlúcha hierarchiu katolíckej cirkvi, ale ten, kto neposlúcha Ježiša…

 

Ja som *poctivý* katolík

Toto nie je ani tak dôvod ako skôr postoj horlivého katolíka. Ostatných katolíkov považuje za vlažných katolíkov, nekatolíkov za poblúdených a seba za toho správneho a poctivého.

Tiež toho veľa o Bohu a Písme nevie, ale myslí si, že keby na to prišlo, Boh nemá dôvod, aby ho uvrhol do ohnivého jazera.

Apoštol Pavol mal vo svojej rodine tiež podobné prípady. A hovorí o nich toto:

(Rim 10,2) Veď im [svojim príbuzným – porov. Rim 9,2] môžem dosvedčiť, že horlia za Boha

a dodáva:

(Rim 10,2) … ale nie podľa pravého poznania;

Fíha! Nie podľa pravého poznania? A to už prečo? No pre toto…

(Rim 10,2) keďže nepoznajú Božiu spravodlivosť a usilujú sa postaviť svoju spravodlivosť, nepodriadili sa Božej spravodlivosti.

Pavol im teda nebral horlivosť. Problém bol, že boli oddaní nesprávnej veci. Horlili za nesprávnu vec. Horliví katolíci sú iba to … horliví katolíci. Nie sú kresťania, nie sú spasení. Sú iba horliví. Odmietajú sa držať Biblie a tvrdohlavo sa chcú dostať do neba svojou vlastnou cestou.

Sami si chcú určiť, čo je správne a čo nie. To, čo hovorí Boh ich nezaujíma. Hovoria síce, že áno, ale to sú len slová. Ich skutky hovoria niečo iné.

Modlárstvo v RKC (Som katolík, lebo...)

Keby takíto ľudia chceli naozaj počúvať Boha, tak by otvorili Bibliu a začali čítať. A dočítali by sa napríklad o tom, že Boh výslovne, ale naozaj, že výslovne zakazuje klaňať sa obrazom a sochám.

Žiadne sväté obrázky! Žiadne sošky! A žiadne výnimky!

Žiadna soška, ktorej sa klaniam, ale sa jej vlastne neklaniam, lebo sa k nej nemodlím, ale sa modlím k tomu, čo predstavuje. To je už čo za nezmysel. Naozaj si myslíš, že takúto výhovorku ti Boh uzná? Ten Boh, ktorý prikázal urobiť toto:

(Ex 34,13 – katolícky preklad) Ale pováľaj ich oltáre, porozbíjaj ich modly a vyrúbaj ich posvätné stromy (ašery), 14 lebo sa nesmieš klaňať cudzím bohom.

(Dt 12,3- katolícky preklad) Pováľajte ich oltáre, porozbíjajte ich sochy, popáľte ich modly a polámte ich vytesaných bohov a takto vyničte ich meno z tých miest!

A ktorý vzápätí dodáva toto:

(Ex 34,14 – katolícky preklad) Pánovo meno je Žiarlivý, on je žiarlivý Boh.

(Iz 42,8 – katolícky preklad) Ja som Jahve, to je moje meno a svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám

Alebo si naivne nahováraš, že medzi tebou a tými pohanmi je zásadný rozdiel, lebo ty sa predsa neklaniaš soške ako oni, ale tomu, ktorého tá soška reprezentuje. Toto si fakt myslíš? Tí pohania boli, podľa teba, takí hlúpi, že si mysleli, že v tej soške, ktorú vystrúhali, boli ich bohovia?

Alebo je pravda skôr taká, že robili to isté, čo katolíci? Klaňali sa pred soškami, ktoré tých bohov reprezentovali?

Myslím, že vec je jasná. Bohu nevadili iba tí falošní bohovia, ale aj tie samotné sošky. Preto ich dal porozbíjať a zničiť.

 

Myšlienka na záver

Takto dopadnú tí, čo nehľadajú a nemilujú pravdu…

(2 Tes 2,10) Idú do záhuby, lebo neprijali lásku k pravde, aby mohli byť spasení.

Pretože Boh hľadá tých, ktorí sa mu budú modliť v pravde a v Duchu:

(Jn 4,23) Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov [, ktorí sa mu budú klaňať v Duchu a v pravde. – porov. verš 22]

Klanať sa v Duchu, nie klaňať sa pred soškou

… alebo si aj ty ten, čo ide do záhuby (tak ako som išiel kedysi aj ja)?

 

Michal Prno
Michal Prno

Odmalička som bol vedený ku katolíckej viere. Nič iné som nepoznal a nič iné mi ani nechýbalo. Bol som miništrant, neskôr kostolník a stále katolík. V roku 2010 som po istých udalostiach došiel k názoru, že funkcia pápeža nemá s Bibliou nič spoločné a prestal som chodiť do kostola. Nasledovalo hľadanie a tápanie, motanie sa v kruhu a pokračujúci duchovný úpadok, ktorý začal ešte, keď som bol katolíkom. Úplné dno svojej zvrátenosti som dosiahol začiatkom apríla 2015. Celý môj príbeh si môžeš prečítať tu.

(Mt 7,21) Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach.

Informáciu o autorských právach nájdeš tu. Chceš mi niečo odkázať? Pokračuj sem. Zaujímajú ťa nové články? Dám ti vedieť!