Dobrá správa pre každého katolíka

3.3. 2017Michal Prno1553x

Je možné, že ani ty si ju nedostal? Možno si ju minul alebo ti ju nikto nepovedal.

 

Najskôr tá zlá správa

Žijeme v zlom svete. V zamestnaní neschopní šéfovia alebo neznesiteľní kolegovia. Na Slovensku podvodníci, úžerníci, mafiáni a skorumpovaní politici. Vo svete nelegálne NATO vojny bez mandátu OSN, ľavicový, aj pravicový extrémizmus, skutočný, aj fiktívny terorizmus a prostitúcia v priamom prenose. V duchovnom svete rôzni falošní učitelia, New Age guru, verejne známi, aj okultní čarodejníci a satanisti (aj na Slovensku).

Ty si naopak dobrý človek. Iba tak trochu, trošku, úplne trošičku zlý. Slabo hryzkajúci, občas čosi kdesi vystrčíš rožky. Ináč proti tebe nemôže nikto nič. Robíš, čo môžeš, aby si bol dobrý človek.

Ak to máš takto, ak sa na svet pozeráš takto, tak to je nie, že zlá správa, to je najhoršia možná správa. Nevidíš pravdu o sebe. O tom, že si hriešny až do špiku kostí. Celé zle

(Rim 3,10 – katolícky preklad) Nik nie je spravodlivý, celkom nik. 11 Nik nie je rozumný, nik nehľadá Boha. 12 Všetci poblúdili, úplne sa zvrhli, nikto nerobí dobre, celkom nik.

 

A teraz tá dobrá správa

Svet sa nezmení. Žiadna ružová budúcnosť nás nečaká. Svet ostane zlý, lebo ľudia (nielen všetci ostatní, ale aj ty) sú, ako hovorí Boh, už od mladosti a celý deň iba zlí:

(Gn 6,5 – katolícky Botekov preklad) Jahve videl, že zloba človeka na zemi je veľká a že jeho srdce snuje celý deň iba zlé plány

Pre teba osobne je tu však dobrá správa.

Počúvaj pozorne…

Boh ti vo svojom Slove, v Biblii (pojem „v Biblii“ si predstav tak, že Boh ti poslal smsku) hovorí, že si zlý človek. A že ako zlý človek si zaslúžiš duchovnú smrť (večné zatratenie / ohnivé jazero):

(Rim 6,23 – katolícky preklad) Lebo mzdou hriechu je smrť

Ale Boh ťa miluje a ponúka ti východisko, cestu von.

 

Cesta von

Poslal svojho dokonalého a nevinného Syna, aby sa za teba nechal pribiť na kríž (pre ilustráciu si pravým ukazovákom ukáž na svoje ľavé zápästie a predstav si, že by som ti tadiaľ prerazil kliniec hrubý ako ten tvoj ukazovák.

Ten jeho Syn, tento jeho miláčik, ktorého extrémne a do krajnosti miluje, tak jeho poslal, aby ho tebe a mne podobní pribili na kríž, opľuli a znevážili.

A Ježiš si nevytrpel iba fyzickú bolesť, ale aj duchovnú. Vytrpel si trest za tých, ktorí uveria v jeho meno a v jeho dokončenú obetu (porov. Jn. 19,30):

(Iz 53,6 – katolícky preklad) Všetci sme blúdili ako ovce, každý z nás šiel svojou vlastnou cestou a Jahve uvalil na neho hriechy všetkých nás. 7 Strašne bol trýznený a on sa tomu podrobil a neotvoril ústa ako baránok vedený na jatky, ako pred strihačmi ovečka onemená, čo neotvára ústa.

 

SMSka od Boha

smartphone-569076_1280

Toto je ten obsah smsky od Boha (obsah Biblie)…

Si zlý človek a ohnivé jazero si zaslúžiš. Lenže Boh tak miloval svet, že poslal Ježiša, aby sa za teba obetoval.

A on to urobí. Zachráni ťa a dá ti nového ducha.

Ak uveríš v Ježišovo ukončené dielo. Ak priznáš svoju hriešnosť, priznáš modlárstvo, priznáš falošné náboženstvá, ak odpustíš svojim vinníkom, odmietneš satana a prídeš ku krížu a poprosíš o záchranu.

(Rim 10,13 – katolícky preklad) Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený.

 

Náboženský problém

Áno, môžeš sa vybrať cestou vlastných zásluh. Katolícka cirkev nie je prvá, ktorá hlása ideu, že do neba sa dá dostať za vlastné zásluhy, dodržiavanie Mojžišovho zákona a absolvovanie obradov:

(Katechizmus katolíckej cirkvi – KKC 2068) aby všetci ľudia dosiahli spásu vierou, krstom a zachovávaním prikázaní

Tak to učí a aj učil aj judaizmus …

Tefillin

Ježiš, Bibliou predpovedaný spasiteľ a Syn Boží, však prišiel a povedal, že tadiaľ cesta nevedie. Že judaizmus zišiel z cesty a učí tradície ľudí a nie Božie nariadenia. Ježiš hlásal, aby sa ľudia kajali (uznali, že sú hriešni) a verili v evanjelium:

(Mk 1,15 – katolícky preklad) Hovoril: „Naplnil sa čas a Božie kráľovstvo sa priblížilo. Kajajte sa, verte evanjeliu.“

Čo viac sa k tomu dá dodať?

Spoliehaj sa na vlastné zásluhy a tvoja budúcnosť je ohnivé jazero alebo priznaj, že to sám nedokážeš a pros o záchranu.

Božia smska hovorí, že iná možnosť nie je…

 

Michal Prno
Michal Prno

Odmalička som bol vedený ku katolíckej viere. Nič iné som nepoznal a nič iné mi ani nechýbalo. Bol som miništrant, neskôr kostolník a stále katolík. V roku 2010 som po istých udalostiach došiel k názoru, že funkcia pápeža nemá s Bibliou nič spoločné a prestal som chodiť do kostola. Nasledovalo hľadanie a tápanie, motanie sa v kruhu a pokračujúci duchovný úpadok, ktorý začal ešte, keď som bol katolíkom. Úplné dno svojej zvrátenosti som dosiahol začiatkom apríla 2015. Celý môj príbeh si môžeš prečítať tu.

(Mt 7,21) Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach.

Informáciu o autorských právach nájdeš tu. Chceš mi niečo odkázať? Pokračuj sem. Zaujímajú ťa nové články? Dám ti vedieť!