Je ateizmus platný svetonázor? | #1 Univerzálna morálka

975x

Pozrime sa na to, či je ateizmus dostatočne životaschopný a presvedčivý svetonázor.

 

Ateista je ten, kto

Ponajprv definícia ateizmu podľa Oxfordského slovníka:

Ateizmus – Nevera alebo nedostatok viery v existenciu Boha alebo bohov.

Ateista je teda ten, kto neverí v existenciu Boha. Alebo ten, kto nemá dostatok viery v existenciu Boha. Ateista jednoducho nemá dosť dôvodov na to, aby veril, že Boh existuje. Otázka je, či hľadá dôvody za a dôvody proti existencii Boha a na základe nich sa chce racionálne rozhodnúť alebo prichádza s vopred vytvoreným názorom, že Boh jednoducho neexistuje.

men-1179452_1280

Pretože človek s vopred vytvoreným názorom nehľadá dôvody pre existenciu Boha, ale hľadá iba dôvody proti existencii Boha. Je jasné, že takýto človek nemá šancu objaviť pravdu. Lebo aj keby Boh existoval, tento človek vopred odmieta akúkoľvek šancu, že Boh existuje. Je si akoby sám sebe prekážkou v poznaní pravdy. Je ako vedec, ktorý ide robiť výskum, ale už vopred očakáva nejaké konkrétne výsledky. Čokoľvek, čo odporuje jeho vopred vytvoreným záverom, zavrhne.

Predstavme si teda, že máme ateistu, ktorý iba nehľadá argumenty v neprospech existencie Boha, ale je otvorený aj argumentom za existenciu Boha. A niektoré mu teda predložme. Dnes si rozoberme argument – univerzálna morálka.

 

Univerzálna morálka

Ateista, ktorý argumentuje, že Boh neexistuje, musí zároveň uznať, že neexistuje nič také ako absolútna morálka. Totiž bez existencie nejakej vyššej entity (Boha), ktorá rozhodne, čo je alebo nie je morálne, ľudstvo nedokáže takýto absolútny štandard vytvoriť. Pretože sme si všetci rovní. Logický dôsledok neexistencie sudcu a rozhodcu v otázkach morálky je, že rôzne krajiny, resp. rôzni ľudia môžu mať rozdielnu morálku.

the-ball-488718_1280

Je to ako vo futbale. Ak neexistuje jednotná sada princípov a pravidiel, ktorej sa musí podriadiť každý futbalista, potom nie je možné hovoriť o absolútnych pravidlách. Pretože počas futbalu v dedine X sa futbalisti dohodnú, že za ruku nebude penalta a futbalisti v dedine Y sa dohodnú, že bude. Pravidlá sa teda prispôsobujú podľa situácie a už nemôžeme hovoriť o univerzálnych pravidlách, ale o subjektívnych, resp. lokálnych pravidlách.

Rovnako v prípade neexistujúcej vyššej autority (Boha), ktorá určí, čo je alebo nie je morálne, morálka je iba výsledok dohody. Pretože občania v jednej dedine sa môžu dohodnúť, že za ukradnutie odseknú zlodejovi ruku a v druhej dedine sa občania dohodnú, že zlodej bude iba napomenutý.

 

Mučenie detí

Zásadný argument pre existenciu Boha, je práve existencia univerzálnej morálky. Pre lepšie pochopenie sa spýtajme otázku (autor Matt Slick): Je mučiť deti za účelom vlastného potešenia vždy a všade zlé a nesprávne?

Odpoveď nie

Ak povieš, že nie, tak potom uznávaš, že morálka je subjektívna a každý si môže robiť, čo chce. To znamená, že ja môžem napríklad za morálne považovať olúpenie druhého za účelom zabezpečenia potrieb pre vlastnú rodinu. A teda, ak ja prídem k tebe domov so zbraňou v ruke a vezmem si tvoj majetok, ty nemáš právo sa na mňa hnevať. Pretože v mojom morálnom systéme, ktorý je môj subjektívny, je to v poriadku. V tvojom morálnom systéme to nemusí byť v poriadku. Lenže, kto nás rozsúdi? Ak neexistuje žiadny arbiter, žiadny sudca, ktorý by mal univerzálnu morálku, kto povie, čo je alebo nie je správne?

Argumentum ad populum

Možno odpovieš, že to určí väčšina. Väčšina rozhodne, čo je alebo nie je správne. Ak uvažuješ takto, potom nacistickí vodcovia nemali byť potrestaní. Pretože boli zvolení legálne a väčšinou. Robili teda iba to, s čím väčšina súhlasila. Ich morálka bola teda správna a nemali byť potrestaní. O morálke nemôže rozhodovať väčšina. Pretože, ak by aj väčšina rozhodla, že toto je dobré alebo zlé, väčšina neznamená všetci. A preto je to stále subjektívna morálka.

Link pre dodatočné vysvetlenie: Wikipedia – Argumentum ad populum

Odpoveď áno

Na druhej strane, ak na otázku vyššie odpovieš áno, mučiť deti za účelom vlastného potešenia je vždy a všade nesprávne a zlé, potom uznávaš existenciu takej morálky, ktorá platí pre všetkých ľudí všade. Uznávaš existenciu absolútnej morálky a teda niečoho, čo je pre všetkých ľudí univerzálne. Vysvetlením pre existenciu tejto univerzálnej morálky je biblický Boh, ktorý stvoril všetkých ľudí na svoj obraz a dal všetkým ľuďom rovnaké morálne princípy.

 

Zhrnutie

Ateizmus, ktorý verí, že svet vznikol náhodne za milióny rokov, ľudia vznikli evolúciou a ich myšlienky sú výsledkom chemickej reakcie v mozgu, nedokáže odpovedať na otázku, odkiaľ sa zobrala táto univerzálna morálka. Odkiaľ sa v čisto materialistickom svete zobralo niečo také ako morálka? Odkiaľ sa zobrala univerzálna morálka, ktorú akceptujú všetci ľudia? Ateizmus to nedokáže vysvetliť. Preto ateizmus ako svetonázor a viera v to, že žiadneho Boha niet, nekorešponduje s realitou a teda je to neplatný svetonázor.