Autorské práva | Copyright

Duševné vlastníctvo je „majetok" nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom tvorivého myslenia alebo tvorivej duševnej činnosti. Je predmetom právnej ochrany a jeho používanie je preto viazané na súhlas autora, či tvorcu.

Použitie predmetov duševného vlastníctva vyžaduje súhlas nositeľa práv (autora, majiteľa patentu a pod.), v opačnom prípade dochádza k neoprávnenému použitiu.

Zdroj: https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk

Ľudskou rečou

Články, ani iné texty, na stránke biblickykrestan.sk nie je možné jednoducho zobrať a bez opýtania ich, "na hulváta", celé alebo čiastočne publikovať na inej webstránke, blogu, diskusnom fóre a podobne.

Ak tak urobíte, ide o nezákonné jednanie.

Hyperlinky

Čo sa týka odkazov (hyperlinkov), odkazovať na biblickykrestan.sk na svojej stránke môžete. Pre viac info k téme hyperlinkov odporúčam prečítať otázku č. 6.