Autorské práva | Copyright

Duševné vlastníctvo je „majetok" nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom tvorivého myslenia alebo tvorivej duševnej činnosti. Je predmetom právnej ochrany a jeho používanie je preto viazané na súhlas autora, či tvorcu. Použitie predmetov duševného vlastníctva vyžaduje súhlas nositeľa práv (autora, majiteľa patentu a pod.), v opačnom prípade dochádza k neoprávnenému použitiu.

Zdroj: https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk

Ľudskou rečou

Články, ani iné texty, na stránke biblickykrestan.sk nie je možné jednoducho zobrať a bez opýtania ich, „na hulváta“, celé alebo čiastočne publikovať na inej webstránke, blogu, diskusnom fóre a podobne. Ak tak urobíte, ide o nezákonné jednanie.

Hyperlinky

Čo sa týka odkazov (hyperlinkov), odkazovať na biblickykrestan.sk na svojej stránke môžete. Takto o tom hovorí vyššie uvedená stránka Duševné vlastníctvo, ktorú prevádzkuje Ministerstvo kultúry SR:

Otázka: 
Môžem na svoju webovú stránku dať hyperlink na dielo umiestnené na inej stránke?

Odpoveď: 
Áno. Pokiaľ sa poskytuje odkaz na dielo, ktoré je umiestnené na inej webovej stránke a táto iná stránka je dostupná pre celú verejnosť – všetkých potenciálnych užívateľov internetu, nepôjde o použitie v autorskoprávnom zmysle, a preto sa súhlas autora diela na hyperlink vyžadovať nebude. Avšak v zmysle § 30, ako aj v zmysle judikatúry Súdneho dvora Európskej únie, ak by sa prostredníctvom poskytnutia odkazu na dielo k tomuto dielu mohli dostať všetci užívatelia internetu, hoci prístup k dielu bol pôvodne obmedzený napr. len pre osoby, ktoré mali heslo (teda nie verejnosť), hyperlinkom dôjde už k autorskoprávnemu spôsobu použitiu diela – sprístupňovaniu (novej) verejnosti a vyžaduje sa súhlas autora.