Kategória: Dodatočné informácie k listu

Ako to vyzerá rok (aj čosi) po mojom obrátení?

Pár slov o tom aké dôsledky prinieslo do môjho života moje obrátenie.

Rubens, Saint Peter

Katolíci by mali veriť svojmu prvému pápežovi

Otázky súčasného katolíka a ako by na ne odpovedal apoštol Peter (prvý pápež).

Drahý katolík, máš istotu, že pôjdeš do neba?

Preložený a doplnený článok „Dear Catholic, do you know for sure if you are going to heaven?“, ktorý je publikovaný na carm.org, autor Matt Slick

Je ateizmus platný svetonázor? | #1 Univerzálna morálka

Pozrime sa na to, či je ateizmus dostatočne životaschopný a presvedčivý svetonázor.

Dala nám Bibliu Katolícka cirkev?

Katolíci často hovoria, že to bola ich cirkev, ktorá nám dala Bibliu. Občas to tvrdia ako súčasť obhajoby ich „Svätej Tradície“, aby mohli podporiť extra-biblické učenia ako napríklad očistec, spovede, odpustky a uctievanie Márie. Často tiež hovoria, že jediný spôsob ako kresťania vedeli, ktoré knihy majú byť súčasťou Biblie, je ústnym podaním v rannej cirkvi,...

church-1024315_1280

Kto v katolíckej cirkvi má autoritu interpretovať Písmo?

Milý katolík, ako vieš, že Katolícka cirkev je tá pravá cirkev? Ako vieš, že práve ona má autoritu odpúšťať hriechy, vysluhovať sviatosti a interpretovať Písmo?

Nie je Biblia ako Biblia

Zoznam slov a celých veršov, ktoré chýbajú alebo sú pozmenené v katolíckej biblii. Na rozdiel od prekladu prof. Roháčka. Toto je iba čiastočný výber, nie kompletný zoznam. Osobne som všetky uvedené rozdiely skontroloval.

Analýza učenia katolíckej cirkvi, časť 3 – Je Peter nadradený apoštol?

florence-378070_1280

Analýza učenia katolíckej cirkvi, časť 1 – Písmo vs Tradícia