Kategória: Články CARM

Drahý katolík, máš istotu, že pôjdeš do neba?

Preložený a doplnený článok „Dear Catholic, do you know for sure if you are going to heaven?“, ktorý je publikovaný na carm.org, autor Matt Slick

Je Eucharistia skutočné telo a krv Krista?

Katechizmus katolíckej cirkvi učí, že, počas konsekrácie chleba a vína, počas omše sa tento chlieb a toto víno transformujú na skutočné telo a skutočnú krv Ježiša a teda prestávajú byť chlebom a vínom, aj keď ako chleba a víno stále vyzerajú.

Dala nám Bibliu Katolícka cirkev?

Katolíci často hovoria, že to bola ich cirkev, ktorá nám dala Bibliu. Občas to tvrdia ako súčasť obhajoby ich „Svätej Tradície“, aby mohli podporiť extra-biblické učenia ako napríklad očistec, spovede, odpustky a uctievanie Márie. Často tiež hovoria, že jediný spôsob ako kresťania vedeli, ktoré knihy majú byť súčasťou Biblie, je ústnym podaním v rannej cirkvi,...

church-1024315_1280

Kto v katolíckej cirkvi má autoritu interpretovať Písmo?

Milý katolík, ako vieš, že Katolícka cirkev je tá pravá cirkev? Ako vieš, že práve ona má autoritu odpúšťať hriechy, vysluhovať sviatosti a interpretovať Písmo?