Kategória: Séria s názvom Analýza učenia katolíckej cirkvi

Katolícky kňaz slúži nekrvavú obetu

Katolícki kňazi, je ich vôbec treba?

Potrebujeme v Novej zmluve špeciálnu kastu ľudí, ktorá bude prinášať pravidelne obeti Bohu Otcovi? Alebo nás bude pred Bohom zastupovať? Sú katolícki kňazi vôbec potrební?

Analýza učenia katolíckej cirkvi, časť 4 – Potrebuje Boh funkciu pápeža?

Analýza učenia katolíckej cirkvi, časť 3 – Je Peter nadradený apoštol?

florence-378070_1280

Analýza učenia katolíckej cirkvi, časť 1 – Písmo vs Tradícia