Kategória: Islam

Médiami neskreslený islam vyzerá takto | Rozhovor

Rozhovor so ženou, ktorá má moslimské korene a ktorá zažila islam z oveľa väčšej blízkosti ako ktokoľvek z nás. Nižšie sú uvedené jej pravdivé zážitky a celkový pohľad na islam.

Islam, Moslim, Korán, Mohamed

Islam | Úplné základy (aj pre naivných)

Toto je extrémne dôležité pochopiť: Správny moslim sa podrobuje koránu, poslúcha korán a vzorom jeho správania je Mohamed. Moslim = korán + Mohamed.

Ježiš vs Korán

Citáty z koránu týkajúce sa Ísu (Ježiša), ktoré dokazujú, že kresťania a moslimovia sa neklaňajú tomu istému Bohu.