Hoden si, Pane a náš Bože, vziať slávu a česť a moc, lebo ty si stvoril všetky veci...

Dala nám Bibliu Katolícka cirkev?

Katolíci často hovoria, že to bola ich cirkev, ktorá nám dala Bibliu. Občas to tvrdia ako súčasť obhajoby ich „Svätej Tradície“, aby mohli podporiť extra-biblické učenia ako napríklad očistec, spovede, odpustky a uctievanie Márie. Často tiež hovoria, že jediný spôsob ako kresťania vedeli, ktoré knihy majú byť súčasťou Biblie, je ústnym podaním v rannej cirkvi, a teda tradíciou...

church-1024315_1280

Kto v katolíckej cirkvi má autoritu interpretovať Písmo?

Milý katolík, ako vieš, že Katolícka cirkev je tá pravá cirkev? Ako vieš, že práve ona má autoritu odpúšťať hriechy, vysluhovať sviatosti a interpretovať Písmo?

Nie je Biblia ako Biblia

Zoznam slov a celých veršov, ktoré chýbajú alebo sú pozmenené v katolíckej biblii. Na rozdiel od prekladu prof. Roháčka. Toto je iba čiastočný výber, nie kompletný zoznam. Osobne som všetky uvedené rozdiely skontroloval.

Ako argumentuje Ježiš? | Biblia si neprotirečí a Sola Scriptura dáva zmysel

Dnes si ukážeme ako Ježiš potvrdzuje to, že Boh si v Písme neprotirečí. A teda, že ak si niekto utvorí nejaký názor na základe Písma a vie ho podporiť Písmom, to z neho ešte nerobí pravdivý názor. Iba taký záver, ktorý neprotirečí žiadnej inej časti Písma je správny.

Kto pôjde do pekla? Kto skončí v ohnivom jazere?

Biblické verše (Roháčkov preklad), ktoré hovoria o tom, kto pôjde do pekla. O tom, kto skončí v ohnivom jazere.

Analýza učenia katolíckej cirkvi – Je Peter nadradený apoštol?

Analýza učenia katolíckej cirkvi – Písmo vs Tradícia