Hoden si, Pane a náš Bože, vziať slávu a česť a moc, lebo ty si stvoril všetky veci...

O čo išlo Ježišovi? O čom je Biblia?

Ježiš mal nejakú agendu, nejaký cieľ, o niečo mu išlo, niečo kázal. Čo to bolo? Jeho smrť a zmŕtvychvstanie to nebolo.

Aj toto čítajú 10-ročné deti povinne! Chlapci padli z višne, dievčatá z jahody

Rozmýšľate, čo podporuje v deťoch rebéliu voči rodičom? Čo ich učí zlé vzorce správania, o ktorých ani len netušili? Kto v nich pošliape krv Ježiša Krista? Povinné čítanie v škole!

Čakanie na Boha (David Wilkerson)

Naozaj dôveruješ Bohu? Pretože najťažšia časť viery je tá posledná polhodina… práve vtedy umiera tvoja tvrdohlavosť.

Je Boh Trojica?

Trojica znamená, že Boh je trojjediný. Teda, že v Bohu sú tri rozdielne, tri božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. Tieto osoby sú si rovnocenné v moci, podstate a večnosti. Majú teda rovnakú podstatu (esenciu), rovnakú moc, a existujú všetky tri od večnosti. A zároveň platí, že Otec nie je Syn ani Duch, Syn nie je Duch ani Otec, Duch nie...

Smrť? Absolútne nepotrebná!

Nič nie je v živote človeka tak neprirodzené ako jeho smrť. Je to úplná zbytočnosť. Alebo inak: Čo budú o desať tisíc rokov robiť tí, ktorí poslúchli Boha a čo budeš o desať tisíc rokov robiť ty?

Som jehovista, sektár, posadnutý? Otázky na telo…

Konečne odpovedám na to, čo mám vlastne proti katolíkom, či mi Rímskokatolícka cirkev nejako ublížila a kedy sa vrátim do lona Rímskokatolíckej cirkvi. Toto si jednoducho musíte prečítať.

Médiami neskreslený islam vyzerá takto | Rozhovor

Rozhovor so ženou, ktorá má moslimské korene a ktorá zažila islam z oveľa väčšej blízkosti ako ktokoľvek z nás. Nižšie sú uvedené jej pravdivé zážitky a celkový pohľad na islam.

Islam | Úplné základy (aj pre naivných)

Toto je extrémne dôležité pochopiť: Správny moslim sa podrobuje koránu, poslúcha korán a vzorom jeho správania je Mohamed. Moslim = korán + Mohamed.

Yahweh Yirre | Zlatá Biblia

Yahweh Yirre | Peniaze a ochota dôverovať Bohu

Boh zase raz mocne pôsobil v mojom živote. A ja nemôžem inak ako rozprávať o tom, čo som videl a počul. Lebo Pán, tak ten sa postará… Yahweh Yirre.

Doplň vetu: „Som katolík, lebo…“

Prečo si vlastne katolík? Máš odpoveď? Poviem ti tri dôvody bežného katolíka plus jeden postoj „poctivého“ katolíka.