Biblické spasenie #1 | Znovuzrodenie

Čo znamená byť spasený a ako sa uistiť, že som spasený, časť 1 – Znovuzrodenie.

 

Predpoklad

Prv ako sa pustíme do analýzy si treba ujasniť, že Ježiš bol Syn živého Boha. A všetko, čo povedal, hovoril ako jeho zástupca a teda všetko, čo povedal bola a je do bodky pravda. On počas svojho pôsobenia spravil (na podnet Otca) úplne bezchybné rozhodnutie a vybral si svojich apoštolov. Neboli to teda náhodne vybraní ľudia, ale presne zvolení. A títo a ďalší, ktorí sa týchto vybraných ľudí držali, tak títo spísali všetko, čo Ježiš hovoril a učil.

Navyše to spísali pod vedením Ducha Svätého. Môžeme teda povedať, že Biblia je napísaná presne tak ako treba, nič tam nechýba a nič nie je navyše. Ježiš nezabudol spomenúť nič dôležité a pisatelia Biblie nezabudli zapísať nič dôležité. To, čo tam je, tak o to sa dá oprieť ako keby nám to spísal samotný Otec nebeský.

Teda, keď je tam napísané A, tak Boh sa nepomýlil a nemyslel B. Tento predpoklad budeme mať stále na pamäti. Je to podobne ako z právnymi predpismi. Ak je v zákone napísané, že za zabitie pôjde človek do väzenia, tak tam pôjde. A nikto si nedovolí tvrdiť, že vlastne iba zaplatí blokovú pokutu. Takže to, čo povedal Ježiš, tak to jednoducho platí. Podobne tí, ktorých si on sám vybral (On = syn živého Boha, On = Mesiáš), tak to čo títo vybratí povedia, tak to rovnako platí. Lebo on im tak dôveroval, že si ich vybral.

 

Úvod

Začneme tým, že potvrdíme náš predpoklad slovami samotného Ježiša:

(Jn 8,28) A tak im povedal Ježiš: Keď povýšite Syna človeka, vtedy zviete, že ja som, a že sám od seba nerobím ničoho, ale jako ma naučil môj Otec, tak a to hovorím.

Takže Ježiš sám priznáva, že on sám od seba nerobí ničoho. Ale hovorí iba to, čo ho naučil Otec. On je teda priamo hovorca samotného živého, večného a dokonalého Boha a stvoriteľa. Už tu si treba uvedomiť aké dôležité je počúvať a do bodky splniť to, čo Ježiš hovorí. Ak to nechceme urobiť, staviame sa priamo proti Bohu.

wave-1277395_1280

Proti tomu Bohu, ktorý nás stvoril a v sekunde nás môže zamáčknuť ako komára. Proti tomu Bohu, ktorý vytopil celý svet za čias Noeho, lebo boli v nikdy nekončiacej rebélii voči nemu. Tak práve tento mocný a všemohúci Boh poslal svojho Syna, aby hovoril v jeho mene. Kto nepočúva Ježiša, tomu niet pomoci. A Ježiš to sám potvrdzuje, že to, čo hovorí je veľmi veľmi dôležité. Dokonca tak dôležité, že nás to zachráni od ohnivého jazera:

(Jn 8,31) Vtedy povedal Ježiš Židom, ktorí mu uverili: Keď vy zostanete v mojom slove, vpravde ste mojimi učeníkmi 32 a poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.

 

Moje slovo

Ježiš nás teda odkazuje späť k tomu, čo sám hovorí. Ostaňte v mojom slove. A ostať môžeme iba tak, že ho budeme brať ako pravdu. Povýšime Ježišove slová nad akýkoľvek náš ľudský názor alebo našu domnienku. Povýšime Ježišove slová nad každú ľudskú alebo náboženskú autoritu. A budeme sa ich držať ako kliešť. Pretože on je hovorca Boží. Je jedno, čo hovoria ľudia, je jedno, čo hovorí vláda, je jedno, čo hovorí židovský najvyšší veľkňaz, je jedno, čo si myslíme alebo čo sa nám zdá alebo nezdá. Ježišove slová sú jednoducho viac.

A tak sa teda pozrime na to, čo hovorí Ježiš o večmom živote.

 

Ako získať večný život?

Spásu chápu rôzne náboženstvá a rôzni ľudia rôzne. Pre kresťana je dôležité vedieť ako spásu chápe samotný Boh Otec. Všetko ostatné je nepodstatné, zbytočné, bludné a nepravdivé. Iba on sám predsa môže vedieť, čo on sám považuje za spásu (za záchranu od ohnivého jazera) a čo už nie. A aby sme to pochopili, na to si zoberieme kapitolu 3 z Jánovho evanjelia.

clouds-429228_1280

Opäť si pripomeňme, že Ježiš, syn Boha, si vybral Jána ako jedného zo svojich dvanástich. Spomedzi možno sto-dvesto iných učeníkov. Dokonca sa v Biblii dočítame, že Ján bol učeník, ktorého Ježiš miloval. Ján preto nemá dôvod nejako nás zavádzať alebo nám klamať ohľadne toho, čo Ježiš hovoril. Ak máme dojem, že nás Ján alebo Ježiš zavádza alebo si vymýšľa alebo nám rovno klame a veci sa majú inak, nemá zmysel sa Bibliou viac zapodievať.

 

Znovuzrodenie a Ježiš

Takže poďme na to… evanjelium podľa Jána, kapitola 3. Odporúčam najskôr prečítať celú stať, ja budem vyberať tie podstatné veci, presnejšie budem vyberať Ježišove slová. Slová toho, ktorý nehovorí sám od seba, ale iba to, čo ho naučil Otec.

book-91058_1280

Kapitola začína tým, že za Ježišom prichádza Nikodém, vzdelaný farizej, knieža, lebo je mu jasné, že také zázraky ako robí Ježiš nemôže robiť nikto sám od seba. Iba ten, ktorý je priamo napojený na Boha stvoriteľa. Nikodém teda prichádza, oslovuje Ježiša a uznáva jeho zázraky. Ježiš mu nepritakáva, ani to nepotvrdzuje, ale akoby ignoruje tento predslov a rovno prechádza k veci. Akoby mu čítal myšlienky, že s čím vlastne za ním Nikodém prišiel:

(Jn 3,3) A Ježiš odpovedal a riekol mu: Ameň, ameň ti hovorím. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie.

Nikodém je vzdelaný a pozná písma a vie o tejto stati v Ezechielovi:

(Ez 36,26) A dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra

Ale nevie, čo to znamená. Čo myslí Boh týmito slovami zo starého zákona? Nevie si to nijako vyložiť. Preto sa Ježiša, o ktorom vedel, že je napojený na Boha, pýta, že ako sa to stane. Ako sa človek narodí znova? Ako získa nové srdce a nového ducha? Ako sa spasí? Na to Ježiš zopakuje to isté:

(Jn 3,5) Ameň, ameň ti hovorím, že ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho.

Sám hovorca Boží, Syn Boha, hovorí, že kto sa nenarodí znova, ten nemôže ani vidieť, ani vojsť do kráľovstva Božieho. Kto sa nenarodí znova, nebude spasený. Je jedno, čo si kto myslí, Boží hovorca, jeho vlastný Syn hovorí toto:

(Jn 3,6) Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je Duch.

Rozlišuje tu teda akoby dve existencie. Jedna je telesná, ktorú má každý človek a druhá je duchovná. A tú nemá každý človek. Iba ten, kto sa narodil znova. Iba ten, kto sa znovuzrodil.

(Jn 3,7) Nediv sa, že som ti povedal: Musíte sa narodiť znova.

Znovuzrodenie je teda niečo veľmi veľmi dôležité…

 

Znovuzrodenie a apoštoli

Znovuzrodenie je tak dôležité, že Ježiš hovorí, že bez toho nikto nevojde ani neuvidí kráľovstvo Božie. Tak ako sme sa narodili z tela, tak sa musíme narodiť z Ducha. To hovorí samotný Boh skrze Ježiša. A tí, ktorých si sám Ježiš vybral ako apoštolov, tak tí hovoria to isté. Potvrdzujú to, že sa musíme narodiť znova.

Hovorí o tom Peter:

(1 Pt 1,3) Požehnaný Bôh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho mnohého milosrdenstva znova splodil cieľom živej nádeje vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych,

(1 Pt 1,23) znova splodení súc nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného živým slovom Boha a zostávajúcim na veky.

A tiež Pavol:

(2 Kor 5,17) Takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením; drievne pominulo, hľa, všetko je nové. (plus viď Tit 3,5)

Byť spasený teda znamená byť znovuzrodený, byť novým stvorením. Kto je znovuzrodený, ten bude spasený. Koho Boh splodí z Ducha, ten a iba ten bude určite spasený, na 100% bez akýchkoľvek pochybností.

Biblické spasenie #2 →

 

Michal Prno
Michal Prno

Odmalička som bol vedený ku katolíckej viere. Nič iné som nepoznal a nič iné mi ani nechýbalo. Bol som miništrant, neskôr kostolník a stále katolík. V roku 2010 som po istých udalostiach došiel k názoru, že funkcia pápeža nemá s Bibliou nič spoločné a prestal som chodiť do kostola.

Nasledovalo hľadanie a tápanie, motanie sa v kruhu a pokračujúci duchovný úpadok, ktorý začal ešte, keď som bol katolíkom. Úplné dno svojej zvrátenosti som dosiahol začiatkom apríla 2015. Celý môj príbeh si môžeš prečítať tu.

Mojim cieľom je ukázať katolíkom diery katolíckeho učenia a rozdiely medzi katolíckym učením a tým, čo hovorí Boh v Biblii (vo Svätom Písme). Pretože ako sám Ježiš povedal:

(Mt 7,21) Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach.

Informáciu o autorských právach nájdeš tu