Ark Encounter | Biblická archa životnej veľkosti

809x

Málokto si vie predstaviť aká veľká bola archa, ktorú Boh prikázal postaviť Noachovi (Noemu). Američania sa rozhodli, že si ju postavia v životnej veľkosti a spravia z nej múzeum. V tomto článku nájdete stručný prehľad realizácie gigantického projektu s názvom Ark Encounter.

 

Ark Encounter

Projekt postavenia biblickej archy v životnej veľkosti sa nazýva Ark Encounter a ide o postavenie celodrevenej biblickej archy v severenej Kentucky (stredovýchod USA) podľa rozmerov, ktoré sú uvedené v Biblii.

(Gn 6,14) Učiň si koráb z dreva gófera; a spravíš koráb s priehradami a pokryješ ho zvnútra i zvonku smolou. 15 A spravíš ho na takýto spôsob: tristo lakťov bude dĺžka korábu, päťdesiat lakťov jeho šírka a tridsať lakťov jeho výška.

Projekt realizuje Answers in Genesis (Odpovede v Genezis). Je to skupina kresťanov, ktorí sa zameriavajú na poskytovanie odpovedí, ktoré sa týkajú Prvej knihy Mojžišovej, označovanej aj ako Genezis.

 

Začiatky projektu

Answers in Genesis vyhlásili na konci roka 2010 zbierku na realizáciu tohto projektu s cieľom vyzbierať prostriedky aspoň vo výške 24,5 milióna dolárov. Približne o dva roky neskôr mali vyzbieranú asi polovicu prostriedkov, podpísali zmluvu s dodávateľom stavby a začali realizovať prípravné práce v teréne.

 

2013

Vo februári 2013 bola ukončená fáza 1 projektu,

začalo sa vybavovať stavebné povolenie a takto vyzerá lúka s „vykolíkovanou“ archou na konci roka 2013:

ark-site-2-560x420

 

2014

V priebehu roka 2014 premiestnili mechanizmy približne 700 tisíc kubíkov hliny a v decembri toho istého roku sa začal liať prvý betón.

Ark Encounter, premiestňovanie zeminy

Ark Encounter, prvý betón

 

2015

 

2016

Biblickú archu v životnej veľkosti otvoria 7.7.2016. Viac informácii nájdete na stránke https://arkencounter.com.

 

Otázky a odpovede ohľadne archy

Pre zaujímavosť prikladám ešte pár zvedavých otázok (zdroj):

Ako je možné, že do archy sa zmestili všetky zvieratá?

Na začiatok treba povedať, že Noach nevzal do archy všetky druhy zvierat. Iba dve s každého „druhu“. Biblický „druh“ zvierat je, čo sa týka klasifikácie, skôr niečo ako zvieracia „čelaď“. A teda je potrebné nalodiť o dosť menej zvierat.

Koľko zvierat bolo na arche?

Nedávne štúdie odhadli, že Noach sa staral približne o 1500 „druhov“ suchozemských zvierat a vtákov. Tento počet zahŕňa všetky žijúce a vyhynuté zvieratá. Ak by sme počítali s „najhorším možným variantom“, na arche by cestovalo niečo viac ako 7000 suchozemských zvierat a vtákov.

Bolo na arche dostatok miesta?

Podľa Biblie, rozmery archy boli 300x50x30 lakťov, čo je 62,5 tisíc kubických metrov. Bez toho, aby sme išli do matematických detailov, všetky zvieratá, sklad potravy a iné zásoby by sa pohodlne do archy zmestili.

Doplňujúce informácie: 10 najrozšírenejších omylov o biblickej potope (článok v angličtine)