Ako argumentuje Ježiš? | Biblia si neprotirečí a Sola Scriptura dáva zmysel

1.12. 2015Michal Prno446x

Dnes si ukážeme ako Ježiš potvrdzuje to, že Boh si v Písme neprotirečí. A teda, že ak si niekto utvorí nejaký názor na základe Písma a vie ho podporiť Písmom, to z neho ešte nerobí pravdivý názor. Iba taký záver, ktorý neprotirečí žiadnej inej časti Písma je správny.

Biblický text | Argumentácia

(Mt 4,1) Vtedy bol Ježiš zavedený hore na púšť od Ducha, aby bol pokúšaný od diabla. 2 A keď sa bol postil štyridsať dní a štyridsať nocí, napokon zlačnel. 3 A pristúpiac k nemu pokušiteľ riekol mu: Ak si Syn Boží, povedz, aby sa tieto kamene staly chlebami. 4 A on odpovedajúc riekol: Je napísané: Človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza skrze ústa Božie. 5 Vtedy ho pojal diabol do svätého mesta a postavil ho na vrch na krýdlo chrámu 6 a povedal mu: Ak si Syn Boží, hoď sa dolu, lebo veď je napísané, že svojim anjelom prikáže o tebe, a vezmú ťa na ruky, aby si neuderil svojej nohy o kameň. 7 A Ježiš mu riekol: Zase je napísané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha! 8 Opät ho pojal diabol na vrch, veľmi vysoký, a ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu 9 a povedal mu: Toto všetko ti dám, ak padneš a pokloníš sa mi. 10 Vtedy mu povedal Ježiš: Odídi, satane, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jemu samému budeš svätoslúžiť! 11 Vtedy ho opustil diabol, a hľa, anjeli pristúpili a posluhovali mu.

Ježiš teda argumentuje voči satanovi takým spôsobom, že používa verše z Písma. Dokazuje tým, že Biblia je naozaj slovo Boha, že je ako oheň, ktorý skúša názory a ako kladivo, ktoré rozbíja bludy:

(Jer 23,29) Či nie je moje slovo jako oheň? hovorí Hospodin, a jako kladivo, ktoré rozráža skalu?

Satanov názor

Satan teda prichádza za Ježišom a predkladá mu svoj názor:

(Mt 4,3) Ak si Syn Boží, povedz, aby sa tieto kamene staly chlebami.

a Ježiš ho odbíja tým, že v Písme je niečo, čo tomu protirečí:

(Mt 4,4) Je napísané: Človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza skrze ústa Božie.

Satanov názor podporený Písmom

Satan na druhý pokus svoj názor podporuje Písmom (má teda oporu v Písme ako napríklad niektoré katolícke tradície):

(Mt 4,6) Ak si Syn Boží, hoď sa dolu, lebo veď je napísané, že svojim anjelom prikáže o tebe, a vezmú ťa na ruky, aby si neuderil svojej nohy o kameň.

A Ježiš odpovedá v štýle, že ok, súhlasím s tvojou citáciou, ale tá tvoja citácia ide proti tejto inej citácii a preto je sama o sebe neplatná:

(Mt 4,7) Zase je napísané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha!

A tak pokračujú ešte jedno kolo a Ježiš znova argumentuje Písmom. Sám Ježiš sa teda odvoláva na Písmo ako zdroj pravdy.

Bez protirečení

A nielen, že sa Ježiš odvoláva na Písmo, ale nepriamo dokazuje, že v Písme nie sú protirečenia a že Písmo treba brať ako celok.

Ak jeden vytrhnutý verš, z ktorého vyplýva určitý názor (ako napríklad, že v Mt 16,18 sa Peter stáva pápežom) protirečí inej časti Písma, tak tento názor je neplatný.

To nie je o Sola Scriptura. To je o tom, že Boh si vo svojom slove neprotirečí, lebo je večný a jeho názor je nemenný.

Preto akýkoľvek záver, ku ktorému dôjdeme štúdiom Písma (podobne ako napríklad Scott Hahn došiel na zmluvu a jej obnovovanie) je neplatný, ak neobstojí voči inej časti Písma.

Sám Ježiš argumentuje Písmom a apoštoli tiež argumentujú Písmom. To je jednoducho fakt. Konkrétne 260 krát nájdeme v novom zákone odkaz na starý zákon.

Štítky:
Michal Prno
Michal Prno

Odmalička som bol vedený ku katolíckej viere. Nič iné som nepoznal a nič iné mi ani nechýbalo. Bol som miništrant, neskôr kostolník a stále katolík. V roku 2010 som po istých udalostiach došiel k názoru, že funkcia pápeža nemá s Bibliou nič spoločné a prestal som chodiť do kostola. Nasledovalo hľadanie a tápanie, motanie sa v kruhu a pokračujúci duchovný úpadok, ktorý začal ešte, keď som bol katolíkom. Úplné dno svojej zvrátenosti som dosiahol začiatkom apríla 2015. Celý môj príbeh si môžeš prečítať tu.

(Mt 7,21) Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach.

Informáciu o autorských právach nájdeš tu. Chceš mi niečo odkázať? Pokračuj sem. Zaujímajú ťa nové články? Dám ti vedieť!