Vtedy som povedal:

Hľa, tu som, pošli mňa...

Najnovšie články

Ježiš mal nejakú agendu, nejaký cieľ, o niečo mu išlo, niečo kázal. Čo to bolo? Jeho smrť a zmŕtvychvstanie to nebolo. Išlo mu o... Ježiš kade chodil, tade hlásal príchod…
Celý článok
Rozmýšľate, čo podporuje v deťoch rebéliu voči rodičom? Čo ich učí zlé vzorce správania, o ktorých ani len netušili? Kto v nich pošliape krv Ježiša Krista? Povinné čítanie v škole!…
Celý článok
Naozaj dôveruješ Bohu? Pretože najťažšia časť viery je tá posledná polhodina... práve vtedy umiera tvoja tvrdohlavosť. Kráľ Saul a jeho netrpezlivosť Som presvedčený, že málo kresťanov sa považuje za netrpezlivých.…
Celý článok
Trojica znamená, že Boh je trojjediný. Teda, že v Bohu sú tri rozdielne, tri božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. Tieto osoby sú si rovnocenné v moci, podstate a večnosti. Majú teda rovnakú podstatu…
Celý článok
Nič nie je v živote človeka tak neprirodzené ako jeho smrť. Je to úplná zbytočnosť. Alebo inak: Čo budú o desať tisíc rokov robiť tí, ktorí poslúchli Boha a čo…
Celý článok
Konečne odpovedám na to, čo mám vlastne proti katolíkom, či mi Rímskokatolícka cirkev nejako ublížila a kedy sa vrátim do lona Rímskokatolíckej cirkvi. Toto si jednoducho musíte prečítať.   Si…
Celý článok
Rozhovor so ženou, ktorá má moslimské korene a ktorá zažila islam z oveľa väčšej blízkosti ako ktokoľvek z nás. Nižšie sú uvedené jej pravdivé zážitky a celkový pohľad na islam.…
Celý článok
Toto je extrémne dôležité pochopiť: Správny moslim sa podrobuje koránu, poslúcha korán a vzorom jeho správania je Mohamed. Moslim = korán + Mohamed. Základné princípy Islam je náboženstvo, ktorého svätou…
Celý článok
Yahweh Yirre | Zlatá Biblia
Boh zase raz mocne pôsobil v mojom živote. A ja nemôžem inak ako rozprávať o tom, čo som videl a počul. Lebo Pán, tak ten sa postará... Yahweh Yirre.  …
Celý článok

O mne

Volám sa Michal Prno a som biblický kresťan. Bol som poctivý katolík až pokým som na konci roku 2010 nezistil, že funkcia pápeža je podvod. Odvtedy som prestal chodiť do kostola a začal som hľadať pravdu. Na svojej ceste som prešiel cez pozitívne myslenie na silu vesmíru, silu myšlienky a ďalšie NewThought/NewAge veci, ktoré veľmi spopularizoval film Tajomstvo (The Secret). Popritom som uvažoval, že pravdu majú asi adventisti a ponáral sa do osobného bahna vlastných hriechov.

Začiatkom roka 2015 som dosiahol na úplne dno vlastnej zvrátenosti, ale potom sa stalo niečo, čo totálne zmenilo môj život.

Katolícka Biblia alebo Katolícka cirkev | Komu veríš viac?

Katolícka Biblia protirečí katolíckemu učeniu. Čítať iba na vlastné riziko. Môže spôsobiť uvedomenie si pravdy.