Ježiš mal nejakú agendu, nejaký cieľ, o niečo mu išlo, niečo kázal. Čo to bolo? Jeho smrť a zmŕtvychvstanie to nebolo. Išlo mu o... Ježiš kade chodil, tade hlásal príchod…
Celý článok
Rozmýšľate, čo podporuje v deťoch rebéliu voči rodičom? Čo ich učí zlé vzorce správania, o ktorých ani len netušili? Kto v nich pošliape krv Ježiša Krista? Povinné čítanie v škole!…
Celý článok
Naozaj dôveruješ Bohu? Pretože najťažšia časť viery je tá posledná polhodina... práve vtedy umiera tvoja tvrdohlavosť. Kráľ Saul a jeho netrpezlivosť Som presvedčený, že málo kresťanov sa považuje za netrpezlivých.…
Celý článok
Trojica znamená, že Boh je trojjediný. Teda, že v Bohu sú tri rozdielne, tri božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. Tieto osoby sú si rovnocenné v moci, podstate a večnosti. Majú teda rovnakú podstatu…
Celý článok
Nič nie je v živote človeka tak neprirodzené ako jeho smrť. Je to úplná zbytočnosť. Alebo inak: Čo budú o desať tisíc rokov robiť tí, ktorí poslúchli Boha a čo…
Celý článok
Rozhovor so ženou, ktorá má moslimské korene a ktorá zažila islam z oveľa väčšej blízkosti ako ktokoľvek z nás. Nižšie sú uvedené jej pravdivé zážitky a celkový pohľad na islam.…
Celý článok
Toto je extrémne dôležité pochopiť: Správny moslim sa podrobuje koránu, poslúcha korán a vzorom jeho správania je Mohamed. Moslim = korán + Mohamed. Základné princípy Islam je náboženstvo, ktorého svätou…
Celý článok
Yahweh Yirre | Zlatá Biblia
Boh zase raz mocne pôsobil v mojom živote. A ja nemôžem inak ako rozprávať o tom, čo som videl a počul. Lebo Pán, tak ten sa postará... Yahweh Yirre.  …
Celý článok
Nedávno som bol na fare s človekom, ktorý chcel vystúpiť z Rímskokatolíckej cirkvi a rád by som sa s vami podelil o to ako to prebiehalo... Farár (fara mimo môjho…
Celý článok
Kde je v katolíckej Biblii použité slovo očistec? No nikde... ale aj tak si o ňom niečo povedzme. Čo je to očistec? Rímskokatolícka cirkev definuje očistec ako očisťovanie, ktoré podstupujú…
Celý článok
Nadácia otvorenej spoločnosti na svojej FB stránke zdieľala nebiblický názor evanjelického teológa Ondreja Prostredníka na Dúhový PRIDE. Zaujalo ma to a takto som reagoval v komentároch. Príspevok na stránke nadácie…
Celý článok
Výzva rímskokatolíckym apologétom, aby činili pokánie z vlastnej nepoctivosti. Úvod a vysvetlenie Nedávno mi bol opäť raz pripomenutý totálne nefunkčný pro-katolícky argument o tom, že Sola Scriptura (základný princíp Reformácie)…
Celý článok
Zjavenie vo Fatime nie je od Boha a dá sa o tom dočítať aj v katolíckej Biblii. Overiť si to je jednoduché ako spočítať 1+1. Poďme na to...   Chceš?…
Celý článok
Katolícka Biblia protirečí katolíckemu učeniu. Čítať iba na vlastné riziko. Môže spôsobiť uvedomenie si pravdy. Príbeh na začiatok Na posledné Vianoce (2016) som v rámci „rekatolizácie“ (ak nerozumieš, pozri predslov…
Celý článok
Vystúpenie z cirkvi je nemožné. Boha však pravidlá Katolíckej cirkvi nezaujímajú. Poďme priamo k veci Z Rímskokatolíckej cirkvi sa formálne nedá vystúpiť (bolo to možné, ale pápež Benedikt XVI túto…
Celý článok
Je možné vystúpiť z Katolíckej cirkvi formálne? Formulácia 'Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica', ktorá sa nachádzala v Kódexe kanonického práva od roku 1983, naznačovala, že áno. Ale... Krátky predslov…
Celý článok
Katolícky kňaz slúži nekrvavú obetu
Potrebujeme v Novej zmluve špeciálnu kastu ľudí, ktorá bude prinášať pravidelne obeti Bohu? Alebo nás bude pred Bohom zastupovať? Sú katolícki kňazi vôbec potrební? Zopakovanie V predchádzajúcich častiach série Analýza…
Celý článok
Kráľovná Vesmíru
Dnešný článok vychádza na katolícky sviatok Sedembolestnej Panny Márie a pozrieme sa na to, či je z Ježišovych slov jasné, že Mária je Kráľovná Vesmíru tak ako to učí Katolícka…
Celý článok
Víra, která jedná: Evangelium podle apoštolů
John MacArthur v tejto knihe podáva argumenty v prospech lordship salvation. A teda, že nevyhnutnou súčasťou spasenia je uznanie Ježiša za Pána svojho života. Knihu som si nedávno kúpil, prečítal…
Celý článok
Takže, kde presne sa tieto slová nachádzajú? NIKDE! Sú to výmysly ľudí, ľudské tradície. (Mt 15,7) Pokrytci! Dobre o vás prorokoval Izaiáš, keď povedal: 8 »Tento ľud ma uctieva perami,…
Celý článok
Je svätec mŕvy človek, ktorý urobil aspoň dva zázraky a jeho svätosť treba schváliť a potvrdiť? Alebo je svätec znovuzrodený kresťan a stále živý človek? O tom je tento článok.…
Celý článok
Vzhľadom na to, že katolíci sú učení, že Peter bol ich prvý pápež, vytvoril som niekoľko otázok, aby som trochu osvetlil jeho teológiu a náuku o spasení. Autor: Stephen Meehan  …
Celý článok
Ark Encounter
Málokto si vie predstaviť aká veľká bola archa, ktorú Boh prikázal postaviť Noachovi (Noemu). Američania sa rozhodli, že si ju postavia v životnej veľkosti a spravia z nej múzeum. V…
Celý článok
Pozrime sa na to, či je ateizmus dostatočne životaschopný a presvedčivý svetonázor.   Ateista je ten, kto Ponajprv definícia ateizmu podľa Oxfordského slovníka: Ateizmus - Nevera alebo nedostatok viery v…
Celý článok
church-1024315_1280
Milý katolík, ako vieš, že Katolícka cirkev je tá pravá cirkev? Ako vieš, že práve ona má autoritu odpúšťať hriechy, vysluhovať sviatosti a interpretovať Písmo? Je to preto, lebo veríš,…
Celý článok
Zoznam slov a celých veršov, ktoré chýbajú alebo sú pozmenené v katolíckej biblii. Na rozdiel od prekladu prof. Roháčka. Toto je iba čiastočný výber, nie kompletný zoznam. Osobne som všetky…
Celý článok
Zopakovanie V minulej časti sme si prešli verš: (Mt 16,18) A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. a…
Celý článok
Katolícke učenie má dva zdroje a Katechizmus katolíckej cirkvi (oficiálne učenie katolíckej cirkvi) o tom hovorí takto (čísla označujú paragrafy v KKC): (#97) Posvätná Tradícia a Sväté Písmo tvoria jeden…
Celý článok